Romantycy na krańcach świata

 W dniu 24 kwietnia 2014 roku odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Romantycy na krańcach świata" pod honorowym patronatem Pani Dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. dr hab. Renaty Przybylskiej.  Wykład inauguracyjny Romantyk na rozstajach świata wygłosił  prof. dr hab. Bogusław Dopart.