Słowiańskie światy wyobraźni

​W dniach 25-26 09 2017 Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosiły na 
Międzynarodową Konferencję Naukową Słowiańskie światy wyobraźni/Slavic Worlds of Imagination.