Spotkanie z prof. Gerry Wakker

9 XI 2017 pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Groningen
zostało podpisane memorandum dotyczące współpracy naukowej i dydaktycznej, a także wspólnych działań w ramach sieci the Guild i Coimbra. Tego samego dnia odbyło się na naszym Wydziale spotkanie z panią dziekan Faculty of Arts  Uniwersytetu w Groningen prof. Gerry Wakker. W trakcie spotkania omówiono możliwości wzajemnej współpracy.