Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty studenckie

Sekretariat ds. studiów stacjonarnych

Sekretariat ds. studenckich czynny w dniach:

 poniedziałek  10:00 – 14:00
wtorek           10:00 – 14:00
środa             dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
czwartek       11:00 – 15:00
piątek            10:00 – 14:00

Sekretariat Studencki  POK.  43, 44, 58

Mgr Dorota Chmielnicka - Kierownik, tel. 12 663 17 74, pokój 43, 
e-mail: dorota.chmielnicka@uj.edu.pl

kierunki studiów: Twórcze pisanie II stopnia, Performatyka II stopnia

lic. Mikołaj Sokołowski tel. 12 663 14 03; pokój 43;
e-mail: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl

kierunki studiów: Wiedza o teatrze I stopnia; Teatrologia II stopnia; obsługa toku studiów III stopnia Wydziału Polonistyki (oprócz doktorantów Szkół Doktorskich) stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego; MOST

mgr. Agnieszka Uszko tel. 12 663 14 28; pokój 43 
e-mail: agnieszka.uszko@uj.edu.pl

kierunki studiów: Filologia polska nauczycielska I stopnia; Krytyka literacka II stopnia 

Mgr Katarzyna Nęcek, tel. 12 663 13 21, pokój 58, 
e-mail: katarzyna.necek@uj.edu.pl

kierunki studiów: Edytorstwo I stopnia; Język polski w komunikacji społecznej I i II stopnia 

Mgr Marcin Sosik, tel. 12 663 13 21, pokój 58, 
e-mail: m.sosik@uj.edu.pl

kierunki studiów: Polonistyka antropologiczno-kulturowa I i II stopnia; Edytorstwo II stopnia; Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia; studia podyplomowe: Retoryka, 

Mgr Renata Pińkowska, tel. 12 663 13 23, pokój 44, 
e-mail:renata.pinkowska@uj.edu.pl

kierunki studiów: Kulturoznawstwo – teksty kultury I i II stopnia; Studia podyplomowe: Edytorstwo Redakcja Tekstu, Studia Literacko Artystyczne

Mgr Joanna Ziaja tel. 12 663 13 23 pok. 44 
e-mail: joanna1.ziaja@uj.edu.pl

kierunek studiów: Polonistyka Komparatystyka I i II stopnia; Filologia polska nauczycielska II stopnia; ERASMUS; Praktyki studenckie;

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
mgr Elżbieta Barczyńska, tel. 12 663 26 82,  e-mail: elzbieta.barczynska@uj.edu.pl 

Dział Spraw Stypendialnych Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 p. 1.08
30-060 Kraków
(wejście od ul. Oleandry 2a)
tel. 12 663 2682Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek    10.00 – 14.00