Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty studenckie

Pomieszczenia sekretariatu studenckiego znajdują się na parterze budynków: ul. Gołębia 14 (pokój nr 58) i ul. Gołębia 16 (pokoje nr 43 i 44). Wejście do obu budynków - przez bramę nr 18

e – mail: sekretariatstudencki.polonistyka@uj.edu.pl

mgr Dorota Chmielnicka - Kierownik Sekretariatu studenckiego tel. 12 663 17 74, pokój 43 (ul. Gołębia 16, parter) e-mail: dorota.chmielnicka@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Twórcze pisanie II stopnia, Performatyka II stopnia, Teatrologia II stopnia;

mgr Agnieszka Uszko tel. 12 663 14 28; pokój 43 (ul. Gołębia 16, parter) e-mail: agnieszka.uszko@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Filologia polska nauczycielska I stopnia; Krytyka literacka II stopnia, tok studiów III stopnia Wydziału Polonistyki (oprócz doktorantów Szkół Doktorskich); stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego; program MOST;

mgr Katarzyna Nęcek tel. 12 663 13 21, pokój 58 (ul. Gołębia 14, parter) e-mail: katarzyna.necek@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Edytorstwo I stopnia; Język polski w komunikacji społecznej I i II stopnia, Wiedza o teatrze I stopnia (I rok);

mgr Marcin Sosik tel. 12 663 13 21, pokój 58 (ul. Gołębia 14, parter) e-mail: m.sosik@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Polonistyka antropologiczno-kulturowa I i II stopnia; Wiedza o teatrze I stopnia (I rok), Edytorstwo II stopnia, Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia; studia podyplomowe – Retoryka;

mgr Renata Pińkowska tel. 12 663 13 23, pokój 44 (ul. Gołębia 16, parter) e-mail: renata.pinkowska@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Kulturoznawstwo – teksty kultury I i II stopnia, Wiedza o teatrze I stopnia (II i III rok); studia podyplomowe: Edytorstwo - Redakcja Tekstu, Studia Literacko Artystyczne;

mgr Joanna Ziaja tel. 12 663 13 23 pok. 44 (ul. Gołębia 16, parter) e-mail: joanna1.ziaja@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Polonistyka Komparatystyka I i II stopnia; Filologia polska nauczycielska II stopnia; program ERASMUS; praktyki studenckie;