Stulecie „Sadu rozstajnego"

W dniach 4-5 grudnia 2012 odbyła się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego konferencja naukowa Stulecie „Sadu rozstajnego", zorganizowana przez Katedrę Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. W konferencji wzięli udział reprezentanci wielu ośrodków naukowych (Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania), przedstawiciele wszystkich pokoleń historyków literatury. W sposób szczególny patronowała konferencji Pani Profesor Maria Podraza-Kwiatkowska, pierwsza dama polskiej historiografii literackiej, która wygłosiła referat wprowadzający. Sesja potwierdziła czołową pozycję Bolesława Leśmiana w areopagu polskiej poezji współczesnej.