Transformacja w (kon)tekstach kultury

w dniach 26-27 września odbyła się konferencja  zorganizowana przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury, działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.