Tytuł doktora honoris causa UJ dla Prof. Marii Delaperrière

Posiedzenie Senatu UJ w dniu 12 maja tradycyjnie jest momentem, podczas którego wybitni naukowcy zostają wyróżnieni uniwersyteckimi godnościami. Dzisiaj zaszczyt taki przypadł w udziale profesor Marii Delaperrière, której nadany został tytuł doktora honoris causa naszej uczelni. W ten sposób UJ docenił wybitne zasługi Profesor dla rozwoju polonistyki we Francji oraz jej osiągnięcia w dziedzinie wiedzy o literaturze polskiej i europejskiej.

Prof. Maria Delaperrière urodziła się w Krakowie, jest absolwentką polonistyki na naszej uczelni (1963 r.). Rozpoczęte na UJ studia romanistyczne kontynuowała we Francji na Sorbonie, gdzie w 1975 r. obroniła doktorat, a w 1984 r. habilitowała się. Przez czterdzieści lat wykładała z wielkim pożytkiem dla wiedzy o Polsce historię literatury i kultury polskiej w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu.

„Kto chce mianowicie zrozumieć swoistość kultury danego kraju i mentalność zamieszkującego w nim społeczeństwa, musi poznać i zrozumieć jego poetów". Tej właśnie prawdzie pozostawała wierna prof. Delaperrière, nie tylko jako filolog-literaturoznawca, ale też jako organizator szeroko zaplanowanych, interdyscyplinarnych studiów kulturoznawczych nad „cywilizacjami" rozmaitych obszarów Wschodu - mówił w laudacji prof. Andrzej Borowski.

- Dzisiejsza uroczystość jest dla mnie symbolicznym powrotem do Alma Mater, którą opuszczałam półwieku temu. W tych właśnie murach uczyłam się samokrytycyzmu, niezależności myśli i przede wszystkim otwarcia na świat. Mądre nauki moich profesorów sprawiały, że polonistyka była dla mojego pokolenia „królową nauk", punktem wyjścia do bezustannych poszukiwań nieokreślonej bliżej prawdy i zarazem pewności, że prawda ta istnieje za uciekającym horyzontem coraz to nowych lektur. Bycie humanistą było dla nas ideałem najwyższym i ponadczasowym. To przekonanie było najcenniejszym skarbem duchowym, który zawdzięczam krakowskiej Alma Mater i którego nie przysłoniły dalsze studia na Sorbonie - mówiła dziękując za wyróżnienie prof. Maria Delaperrière.

Żródło: Portal UJ