Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty studenckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty studenckie

Pomieszczenia sekretariatu studenckiego znajdują się na parterze budynków: ul. Gołębia 14 (pokój nr 58) i ul. Gołębia 16 (pokoje nr 43 i 44). Wejście do obu budynków - przez bramę nr 18

e – mail: sekretariatstudencki.polonistyka@uj.edu.pl

mgr Dorota Chmielnicka - Kierownik Sekretariatu studenckiego tel. 12 663 17 74, pokój 43 (ul. Gołębia 16, parter) e-mail: dorota.chmielnicka@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Twórcze pisanie II stopnia, Performatyka II stopnia, Teatrologia II stopnia;

mgr Agnieszka Uszko tel. 12 663 14 28; pokój 43 (ul. Gołębia 16, parter) e-mail: agnieszka.uszko@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Filologia polska nauczycielska I stopnia; Krytyka literacka II stopnia, tok studiów III stopnia Wydziału Polonistyki (oprócz doktorantów Szkół Doktorskich); stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego; program MOST;

mgr Katarzyna Nęcek tel. 12 663 13 21, pokój 58 (ul. Gołębia 14, parter) e-mail: katarzyna.necek@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Edytorstwo I stopnia; Język polski w komunikacji społecznej I i II stopnia, Wiedza o teatrze I stopnia (I rok);

mgr Marcin Sosik tel. 12 663 13 21, pokój 58 (ul. Gołębia 14, parter) e-mail: m.sosik@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Polonistyka antropologiczno-kulturowa I i II stopnia; Wiedza o teatrze I stopnia (I rok), Edytorstwo II stopnia, Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia; studia podyplomowe – Retoryka;

mgr Renata Pińkowska tel. 12 663 13 23, pokój 44 (ul. Gołębia 16, parter) e-mail: renata.pinkowska@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Kulturoznawstwo – teksty kultury I i II stopnia, Wiedza o teatrze I stopnia (II i III rok); studia podyplomowe: Edytorstwo - Redakcja Tekstu, Studia Literacko Artystyczne;

mgr Joanna Ziaja tel. 12 663 13 23 pok. 44 (ul. Gołębia 16, parter) e-mail: joanna1.ziaja@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Polonistyka Komparatystyka I i II stopnia; Filologia polska nauczycielska II stopnia; program ERASMUS; praktyki studenckie;