Wydziałowi Koordynatorzy

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia: dr hab. Roman Dąbrowski
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji: dr Małgorzata Sokalska
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. nauczycielskich praktyk studenckich: dr Ewa Nowak
 • Koordynatorzy ds. Programu Erasmus: dr Jakub Koryl, dr Maria Kobielska
 • Koordynator ds. Programu CEEPUS: prof. Albert Gorzkowski
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. promocji: dr hab. Kazimierz Sikora
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. studentów niepełnosprawnych - dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. internacjonalizacji - dr  hab. Tomasz Bilczewski
 • Koordynator ds. Małopolskiej Nocy Naukowców: dr Tomasz Majkowski
 • Koordynator ds. Targów Edukacyjnych: dr hab. Łukasz Tischner
 • Koordynator ds. USOS: dr Krzysztof Fiołek
 • Koordynator ds. Festiwalu Nauki: dr Monika Świerkosz
 • Koordynator ds. Dnia Otwartego: dr Maria Kobielska