Pomoc materialna

     Stypendia  (socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych), zapomogi. 

Pomoc materialna dla doktorantów

Drodzy Doktoranci!

 

Zapraszamy po odbiór decyzji

dotyczących przyznania stypendium socjalnego i specjalnego, dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego  oraz  zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych-pozytywne.


Decyzje można odbierać w pok. nr 1 przy Gołębiej 18 w godzinach urzędowania.
 

Uwaga: Odbiór decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium

__________________________________________________________________________

 

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

    wnioskiformularz;  kryteria

  • Wnioski o stypendium doktoranckie

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o  sypendium doktoranckie.

Kryteria oceny 2016/2017 

      regulamin,  wniosek,  formularz
  • Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o zwiększone sypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Kryteria oceny 2016/2017

   regulaminwniosek,  formularz

 

   Informacje

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018.  Na Wydziale Polonistyki UJ wnioski należy złożyć do dnia  11.09.2017.

Akademiki