Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz również

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Nabór wniosków w konkursie dla wybitnych młodych naukowców

MNiSW ogłosiło nabór wniosków w konkursie dla wybitnych młodych naukowców, 
więcej informacji na stronie CAWP:
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146598601

oraz na stronie Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

Ocena działalności naukowej za rok 2019

Arkusz samooceny

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych zobacz>>

Dodatkowe wykazy:

Komunikat - wykaz wydawnictw i monografii naukowych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Badawczy (IDUB)

Pełnomocnik Dziekana WP UJ ds. IDUB (programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza)i grantów naukowych:
dr hab. Paweł Bukowiec

Strona internetowa Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ

Heritage - zaproszenie do współpracy >>

Sprawy dydaktyczne

  • Uprzejmie informujemy, że wszystkie sale wyładowe w naszych budynkach przy ul. Gołębiej 14, 16,18, 20,  ul. Grodzkiej 64 i Św. Anny 6, przy Rynku Gł. 8 oraz przy ul. Ingardena 3 są wyposażone w sprzęt multimedialny.