Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz również

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Strony Rad Dyscyplin

Ocena działalności naukowej za rok 2019

Arkusz samooceny

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych zobacz>>

Dodatkowe wykazy:

Komunikat - wykaz wydawnictw i monografii naukowych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Badawczy (IDUB)

Heritage - zaproszenie do współpracy >>

Sprawy dydaktyczne

  • Uprzejmie informujemy, że wszystkie sale wyładowe w naszych budynkach przy ul. Gołębiej 14, 16,18, 20,  ul. Grodzkiej 64 i Św. Anny 6, przy Rynku Gł. 8 oraz przy ul. Ingardena 3 są wyposażone w sprzęt multimedialny.