Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz również

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

PT PROMOTORZY PRAC MAGISTERSKICH NAPISANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Wydział Polonistyki UJ organizuje VII edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu literaturoznawstwa  i językoznawstwa, połączonego z Ogólnopolskim Konkursem im. Czesława Zgorzelskiego. Z upoważnienia Dziekana Wydziału bardzo proszę PT Państwa Promotorów o zgłaszanie wyróżniających się rozpraw. 

Zgodnie z regulaminem udział w konkursie wziąć mogą prace złożone do 30 września 2020 roku i obronione do końca października 2020 roku. Ze względu na reżim sanitarny prace wraz z recenzjami należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mgr Katarzyny Nęcek katarzyna.necek@uj.edu.pl oraz na konto konkursu pracemagisterskieWP@uj.edu.pl . Ostateczny termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2021 roku. 
Prace z obu dziedzin, które uzyskają I nagrodę, będą rekomendowane do udziału w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. 
Jury konkursowe pracuje w składzie: prof. dr hab. Roman Dąbrowski; dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz; dr hab. Maciej Rak, prof. UJ; dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ; dr hab. Dorota Wojda; prof. dr hab. Zofia Zarębianka; dr hab. Andrzej Zawadzki; prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec. 


Łączę wyrazy szacunku,
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

Nabór wniosków w konkursie dla wybitnych młodych naukowców

MNiSW ogłosiło nabór wniosków w konkursie dla wybitnych młodych naukowców, 
więcej informacji na stronie CAWP:
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146598601

oraz na stronie Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

Ocena działalności naukowej za rok 2019

Arkusz samooceny

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych zobacz>>

Dodatkowe wykazy:

Komunikat - wykaz wydawnictw i monografii naukowych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Badawczy (IDUJ)

Pełnomocnik Dziekana WP UJ ds. IDUJ (programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza)i grantów naukowych:
dr hab. Paweł Bukowiec

Strona internetowa Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ

Heritage - zaproszenie do współpracy >>

Sprawy dydaktyczne

  • Uprzejmie informujemy, że wszystkie sale wyładowe w naszych budynkach przy ul. Gołębiej 14, 16,18, 20,  ul. Grodzkiej 64 i Św. Anny 6, przy Rynku Gł. 8 oraz przy ul. Ingardena 3 są wyposażone w sprzęt multimedialny.