Promocja serii „Komparatystyka polska”

16 11 2017 roku w Collegium Maius UJ, w sali im. M. Bobrzyńskiego odbyła się promocja serii

„Komparatystyka polska”: tradycja i współczesność”