PRZYBYLSKI I INNI

W dniu 16 11 2016 na Wydziale Polonistyki    odbyła sie konferencja 

O roli Krakowa i regionu w kulturze epoki oświecenia.