Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Studiów Humanistycznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Studiów Humanistycznych UJ

ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
Telefon: (12) 663 18 20
Centrum Studiów Humanistycznych UJ
ul. Grodzka 64
31-044 Kraków

Centrum Studiów Humanistycznych (Centre for Advanced Studies in the Humanities; dalej jako CSH) powstało w marcu 2007 roku na mocy zarządzenia Rektora UJ, podjętego na wniosek Dziekana Wydziału Polonistyki. CSH jest jednostką naukowo-badawczą wchodzącą w skład struktury Wydziału Polonistyki. Od roku 2010 jego częścią stała się Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych UJ.

Informacje kontaktowe

csh@uj.edu.pl
www.cash.polonistyka.uj.edu.pl

Adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków

Telefon: (12) 663 18 20