Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Teorii Literatury

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Teorii Literatury

Gołębia 16, p. 41
30-007 Kraków
Telefon: (12) 663-13-00
Katedra Teorii Literatury
Gołębia 16, p. 41
30-007 Kraków
Pracownicy
prof. dr hab. Andrzej Hejmej
dr hab. Cezary Zalewski, prof. UJ
dr hab. Michał Rusinek, prof. UJ
dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ
dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ
dr hab. Monika Świerkosz
dr Dezydery Barłowski
dr Iwona Boruszkowska
dr Katarzyna Kucia-Kuśmierska
Emerytowani pracownicy katedry
prof. dr hab. Stanisław Balbus
prof. dr hab. Jolanta Dudek
prof. dr hab. Antonina Lubaszewska
dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ
dr Magdalena Lubelska
Informacje kontaktowe

www.ktl.polonistyka.uj.edu.pl

Adres: Gołębia 16, p. 41, 30-007 Kraków

Telefon: (12) 663-13-00