Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Teorii Literatury

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Teorii Literatury

Gołębia 16, p. 41
30-007 Kraków
Telefon: (12) 663-13-00
Katedra Teorii Literatury
Gołębia 16, p. 41
30-007 Kraków
Pracownicy
prof. dr hab. Andrzej Hejmej
p.o. kierownika Katedry Teorii Literatury (na czas urlopu prof. A. Burzyńskiej)
prof. dr hab. Piotr Oczko
dr hab. Cezary Zalewski, prof. UJ
dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ
dr hab. Monika Świerkosz, prof. UJ
dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ
dr Dezydery Barłowski
dr Iwona Boruszkowska
dr Katarzyna Kucia-Kuśmierska
Emerytowani pracownicy katedry
prof. dr hab. Jolanta Dudek
dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ
dr Magdalena Lubelska
Odeszli
prof. dr hab. Stanisław Balbus
prof. dr hab. Antonina Lubaszewska
dr Michalina Kmiecik
Informacje kontaktowe

www.ktl.polonistyka.uj.edu.pl

Adres: Gołębia 16, p. 41, 30-007 Kraków

Telefon: (12) 663-13-00