Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty studenckie

Sekretariat ds. studiów stacjonarnych

Sekretariat ds. studenckich czynny w dniach:
 
poniedziałek  10:00 – 14:00
wtorek           10:00 – 14:00
środa             dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
czwartek       11:00 – 15:00
piątek            10:00 – 14:00
 

Sekretariat Studencki  POK.  43, 44, 58

Mgr Dorota Chmielnicka - Kierownik, tel. 12 663 17 74, pokój 43, 
e-mail: dorota.chmielnicka@uj.edu.pl kierunki studiów: Krytyka Literacka II stopień, Performatyka II stopnia

Mgr Katarzyna Nęcek, tel. 12 663 13 21, pokój 58, e-mail: katarzyna.necek@uj.edu.pl kierunki studiów: Edytorstwo I i II  stopnia; Język polski w komunikacji społecznej I i II stopnia; Filologia polska nauczycielska I stopnia  II rok

Mgr Renata Pińkowska, tel. 12 663 13 23, pokój 44, email:renata.pinkowska@uj.edu.pl kierunki studiów: Kulturoznawstwo – teksty kultury I i II stopnia; Studia podyplomowe: Edytorstwo Redakcja Tekstu, Studia Literacko Artystyczne Filologia polska nauczycielska I stopnia I rok

Mgr Marcin Sosik, tel. 12 663 13 21, pokój 58, e-mail: m.sosik@uj.edu.pl kierunki studiów: Polonistyka antropologiczno-kulturowa I i II stopnia; Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia; studia podyplomowe: Retoryka, Filologia polska nauczycielska I stopnia III rok

Mgr Joanna Ziaja tel. 12 663 1323 pok. 44 email: joanna1.ziaja@uj.edu.pl kierunek studiów: Polonistyka I i II stopnia; Filologia polska nauczycielska II stopnia; ERASMUS; Praktyki studenckie;

lic. Mikołaj Sokołowski tel. 12 663 14 03; pokój 1; e-mail: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl kierunki studiów: Wiedza o teatrze I stopnia; Teatrologia II stopnia; obsługa toku studiów III stopnia Wydziału Polonistyki (oprócz doktorantów Szkół Doktorskich) stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego

tel. 12 663 14 03; 

Wiedza o teatrze I stopnia; obsługa toku studiów III stopnia Wydziału Polonistyki (oprócz doktorantów Szkół Doktorskich)

stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

mgr Elżbieta Barczyńska, tel. 12 663 26 82,  e-mail: elzbieta.barczynska@uj.edu.pl 

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 p. 1.08
30-060 Kraków
(wejście od ul. Oleandry 2a)
tel. 12 663 2682

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek    10.00 – 14.00

Sekretariat ds. studiów podyplomowych

Mgr Marcin Sosik, tel. 12 663 13 21, pokój 43, e-mail: marcin.sosik@uj.edu.pl
Mgr Renata Pińkowska, tel. 12 663 1323, pokój 44, e-mail:renata.pinkowska@uj.edu.pl
ul. Gołębia 16, pokój 44 (wejście przez ul. Gołębią 18), tel. 12 663 13 23
 
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 10.00 – 14.00
Sobota 9.00 – 13.00 – tylko w dniach zjazdów