Cykl wykładów prof. Tomaszewskiego

W dniach 11, 12 i 13 marca 2013 r. w ramach programu ERASMUS, na zaproszenie profesora Aleksandra Fiuta, kierownika Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku - profesor Marek Tomaszewski z paryskiego Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), wygłosił cykl wykładów:
1. "Francuskie korzenie katolicyzmu Czesława Miłosza";
2. "Czesław Miłosz i Simone Weil";
3. "Pamięć w bieli i czerni czyli proza Henryka Wańka".