WYDZIAŁ - WŁADZE

Dyżury władz Wydziału: 

ul. Gołębia 16, I piętro - pokój 47; nr telefonu: 12 663 13 34

ziekan Wydziału Polonistyki UJ:

prof. dr hab. Renata PRZYBYLSKA    e-mail: renata.przybylska@uj.edu.pl

przyjmuje

w poniedziałki w godz. 11.45-13.15

w czwartki w godz. 12.00-13.30

Informujemy, że na dyżury Pani Dziekan obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

Prodziekan ds. naukowych:

prof. dr hab. Anna Łebkowska          e-mail: anna.lebkowska@uj.edu.pl

 przyjmuje

 we wtorki  9.30-11.00

 w piątki 9.30-11.00

Dyżur Prodziekana ds. naukowych prof. dr hab. Anny Łebkowskiej we wtorek, 21 listopada br. rozpocznie się wyjątkowo o godz. 11.15 z powodu obowiązków służbowych.

  

Prodziekan ds. dydaktycznych:

dr hab. Jarosław Fazan                      e-mail: jaroslaw.fazan@uj.edu.pl

przyjmuje 

w poniedziałki w godz. 11.45-13.15 (pok. 43, dyżur dla studentów)

w czwartki w godz. 11.45-13.15 (pok. 43, dyżur dla studentów)

w czwartki w godz. 14.00-15.00 (pok. 47, dyżur dla pracowników)