Konferencja „Wstyd w kulturze"

W dniach 17-18 listopada 2017 roku odbyła się Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wstyd w kulturze”. Wzięło w niej udział czterdziestu prelegentów z ośrodków akademickich w całej Polsce. Konferencję otworzyła prof. dr hab. Anna Łebkowska, Prodziekan Wydziału Polonistyki UJ, która mówiła o antropologicznym wymiarze wstydu.

Prelegenci debatowali w ramach ośmiu paneli poświęconych kolejno filozofii i estetyce wstydu, źródłom wstydu, relacji wstydu i tabu, doświadczeniom granicznym, wstydowi i płci, wstydowi w sztuce, religii i języku oraz literackim obliczom wstydu.

Uczestnicy w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, kto się wstydzi i dlaczego, sięgali zarówno do dzieł literackich różnych epok, dzieł sztuki, performansów, mediów społecznościowych czy pokazów mody. Prelegenci z wielką odwagą i naukową rzetelnością poruszali między innymi problem relacji niepełnosprawności i wstydu, ekshibicjonizmu, wstydu w obozie koncentracyjnym czy wstydu w przezywaniu żałoby w polskiej prozie najnowszej. Nie zabrakło również referatów o metafizyce wstydu w nowożytnej kulturze katolickiej czy o wstydzie bycia poetą w twórczości Tadeusza Różewicza. Wystąpieniom poszczególnych uczestników towarzyszyły ożywione dyskusje. Dyskutanci zwracali uwagę zarówno na samoświadomościowy i motywacyjny aspekt wstydu, jak i jego destruktywny wymiar, uobecniający się chociażby podczas pracy reżysera ze zmuszonym do obnażenia aktorem.