Wybory

Uchwały

Wybory - wyniki głosowań

Termin: 10.03.2016

W sprawie: wyboru wydziałowych elektorów i delegata do Zgromadzenia Delegatów

1. Uprzejmie informuję, że wydziałowymi elektorami zostali wybrani:

1.1. w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel
dr hab. Jarosław Fazan
prof. dr hab. Anna Łebkowska
prof. dr hab. Ryszard Nycz
prof. dr hab. Jacek Popiel
prof. dr hab. Magdalena Popiel
prof. dr hab. Renata Przybylska
prof. dr hab. Marian Stala

1.2. w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

dr Tomasz Bilczewski

2. Delegatem do Zgromadzenia Delegatów w grupie wyborczej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi została wybrana:

mgr Dagmara Botko


Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

 

Protokół >>

Data opublikowania: 10.03.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski