Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotoreportaże 2017

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakończenie projektu „Wiśniowsko godka”

Zakończenie projektu „Wiśniowsko godka”

12 listopada bieżącego roku zakończony został projekt „Wiśniowsko godka”, mający na celu zebranie materiałów badawczych, służących do przygotowania internetowego słownika gwarowego, a także promowanie regionalnej kultury i gwary gminy Wiśniowa wśród dzieci i młodzieży. Projekt został dofinansowany w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. W ramach projektu w szkołach na terenie gminy Wiśniowa odbył się cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez profesorów, doktorantów i studentów Wydziału Polonistyki UJ, na których uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu retoryki i technik prezentacji, zapoznać się z krakowskim folklorem, gwarą wiśniowską oraz zagadnieniami z dziedziny dialektologii, historii języka czy grzeczności językowej. Podczas trwania projektu odbyło się 20 takich warsztatów i 9 wykładów. Zorganizowano też Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy „Bajania nad Krzyworzeką”. Uczestnicy przeglądu mogli wziąć udział w jednej z czterech kategorii: konkursie gawędziarzy ludowych, konkursie śpiewaków ludowych (solistów i grup śpiewaczych), konkursie śpiewu drużbów weselnych lub konkursie pt. „Godka miodzy starsym a młodsym”. Celem festiwalu było popularyzowanie ludowej muzyki oraz tańców regionalnych. W ramach projektu odbyły się ponadto cztery obozy dialektologiczne, podczas których członkowie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki KNJS UJ spotykali się z najstarszymi mieszkańcami gminy i przeprowadzali z nimi wywiady, umożliwiające zgromadzenie słownictwa, frazeologizmów, przysłów, piosenek, bajek i opowiadań. Opracowany materiał, słownik gwarowy oraz fragmenty nagrań dialektologicznych zostały następnie udostępnione na stronie projektu: http://wisniowskogodka.gokis-wisniowa.pl/.

Konferencja finalizująca projekt odbyła się 12 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej. Organizatorzy mieli okazję podzielić się z uczestnikami spotkania wynikami przeprowadzonych badań oraz zaprezentować powstałą stronę internetową. Podczas uroczystości miały też miejsce prelekcje dr. hab. Kazimierza Sikory oraz dr. hab. Macieja Raka, występy osób wyróżnionych podczas Przeglądu Śpiewaków i Gawędziarzy oraz degustacja potraw regionalnych.

Twórcami i realizatorami „Wiśniowskiej godki” byli: dr hab. Maciej Rak − koordynator merytoryczny projektu, Agnieszka Dudek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej – koordynator projektu, Olga Radziszewska, przewodnicząca Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki KNJS UJ − koordynator pracy nad słownikiem gwarowym oraz organizator warsztatów i wykładów w szkołach, Grażyna Murzyn − organizator wywiadów dialektologicznych; jak również członkowie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia, którzy zajmowali się zebraniem materiału gwarowego i odpowiednim opracowaniem go.

 

Aneta Sławska

Zobacz galerię zdjęć