Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

godziny przyjęć:

  • 10.00-14.00
  • od godz. 12.30 w dniach posiedzeń Rady Wydziału

pokój nr 48 (I piętro)

Telefony:

  • (12) 422-05-54
  • (12) 663-13-34
  • fax (12) 429-28-65

       e-mail: dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

mgr Anna Piwowarska-Sosik         

e-mail: anna.piwowarska@uj.edu.pl

Ilona Waksmundzka

e-mail: ilona.waksmundzka@uj.edu.pl 

mgr Piotr Kraska

         e-mail: p.kraska@uj.edu.pl

 

pokój nr 45 (I piętro)

mgr Iwona Jurkowska       

tel. (12) 663-15-79    

e-mail: iwona.jurkowska@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Mańko (Kierownik)        

tel. (12) 663-13-44    

e-mail: malgorzata.manko@uj.edu.pl

mgr Anna Palusińska-Rapacz    (sprawy finansowe)

tel. (12) 663-14-99

e-mail: a.palusinska-rapacz@uj.edu.pl

Paulina Wyroba                                 

referent techniczny

 

pokój nr 46a (I piętro)

Sprawy finansowe – granty badawcze, dydaktyczne

mgr Maria Łada-Palusińska     

tel. (12) 663-14-92           

e-mail: m.lada@uj.edu.pl

mgr Maria Szajna                     

tel. (12) 663-13-29           

e-mail: maria.szajna@uj.edu.pl

pokój nr 46b (I piętro)

Sprawy finansowe

Małgorzata Smulska                     

tel. (12) 663-14-98   

e-mail: malgorzata.smulska@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Trębusiewicz     

tel. (12) 663-14-93   

e-mail: malgorzata.trebusiewicz@uj.edu.pl

pokój nr 51c (II piętro)

Strona internetowa Wydziału, sprawy informatyczne

mgr Janusz Smulski 

tel. (12) 663-14-85, tel. kom. 503 344 962    

e-mail: janusz.smulski@uj.edu.pl