Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

  • 10.00-14.00
  • od godz. 12.30 w dniach posiedzeń Rady Wydziału

Telefony:
(12) 422-05-54
(12) 663-13-34
fax (12) 429-28-65
 
       e-mail: dziekanat.wpuj@uj.edu.pl
 
mgr Anna Piwowarska-Sosik  tel. (12) 663-12-62       
 
Ilona Waksmundzka tel. (12) 663-12-64
 
 mgr Anna Palusińska-Rapacz tel. (12) 663-13-34

mgr Iwona Jurkowska       

tel. (12) 663-15-79    

e-mail: iwona.jurkowska@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Mańko (Kierownik)        

tel. (12) 663-13-44    

e-mail: malgorzata.manko@uj.edu.pl

mgr Piotr Kraska      

         tel. (12) 663-14-99

        e-mail: p.kraska@uj.edu.pl   

Paulina Wyroba                                 

referent techniczny

Sprawy finansowe – granty badawcze, dydaktyczne

mgr Maria Łada-Palusińska     

tel. (12) 663-14-92           

e-mail: m.lada@uj.edu.pl

mgr Maria Szajna                     

tel. (12) 663-13-29           

e-mail: maria.szajna@uj.edu.pl

Sprawy finansowe

Małgorzata Smulska                     

tel. (12) 663-14-98   

e-mail: malgorzata.smulska@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Trębusiewicz     

tel. (12) 663-14-93   

e-mail: malgorzata.trebusiewicz@uj.edu.pl

Strona internetowa Wydziału, sprawy informatyczne

mgr Janusz Smulski 

tel. (12) 663-14-85, tel. kom. 503 344 962    

e-mail: janusz.smulski@uj.edu.pl