Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość kształcenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość kształcenia

Polityka doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki kształtowana jest w oparciu o postanowienia Uchwały nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu  Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku. Wydziałowy System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki jest częścią Uczelnianego System Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego i służy realizacji następujących zadań:
1) doskonalenie oferty dydaktycznej Wydziału Polonistyki oraz programów kształcenia z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
2) wspomaganie polityki kadrowej i dbałość o rozwój kadry;
3) motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się;
4) promowanie zachowań projakościowych i dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia;
5) prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej;
6) informowanie o ofercie dydaktycznej i działaniach projakościowych;
7) odnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Wydziału Polonistyki oraz stworzenie trwałych podstaw do ugruntowania wysokiej pozycji Wydziału Polonistyki oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w skali krajowej i międzynarodowej.
Nadzór nad Wydziałowym Systemem Doskonalenia Jakości Kształcenia sprawuje Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. Dydaktycznych.