Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty studenckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty studenckie

ul. Gołębia 16 - parter - pokoje nr 43 i 44 oraz ul. Gołębia 14 - parter - pokój nr 58

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek  10:00 – 14:00
wtorek           10:00 – 14:00
środa             dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
czwartek       11:00 – 15:00
piątek            10:00 – 14:00

 

mgr Dorota Chmielnicka - Kierownik Sekretariatu studenckiego tel. 12 663 17 74, pokój 43 
e-mail: dorota.chmielnicka@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Twórcze pisanie II stopnia, Performatyka II stopnia;

 

lic. Mikołaj Sokołowski tel. 12 663 14 03; pokój 43
e-mail: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Wiedza o teatrze I stopnia; Teatrologia II stopnia; tok studiów III stopnia Wydziału Polonistyki (oprócz doktorantów Szkół Doktorskich); stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego; program MOST;

 

mgr Agnieszka Uszko tel. 12 663 14 28; pokój 43 
e-mail: agnieszka.uszko@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Filologia polska nauczycielska I stopnia; Krytyka literacka II stopnia; 

 

mgr Katarzyna Nęcek tel. 12 663 13 21, pokój 58 
e-mail: katarzyna.necek@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Edytorstwo I stopnia; Język polski w komunikacji społecznej I i II stopnia; 

 

mgr Marcin Sosik tel. 12 663 13 21, pokój 58 
e-mail: m.sosik@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Polonistyka antropologiczno-kulturowa I i II stopnia; Edytorstwo II stopnia, Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia; studia podyplomowe - Retoryka;

 

mgr Renata Pińkowska tel. 12 663 13 23, pokój 44 
e-mail: renata.pinkowska@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Kulturoznawstwo – teksty kultury I i II stopnia; studia podyplomowe: Edytorstwo - Redakcja Tekstu, Studia Literacko Artystyczne;

 

mgr Joanna Ziaja tel. 12 663 13 23 pok. 44 

e-mail: joanna1.ziaja@uj.edu.pl

zakres spraw: kierunki studiów: Polonistyka Komparatystyka I i II stopnia; Filologia polska nauczycielska II stopnia; program ERASMUS; praktyki studenckie;

 

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów:

Dział Spraw Stypendialnych Centrum Wsparcia Dydaktyki

ul. Ingardena 6 p. 1.08 (wejście od ul. Oleandry 2a) 30-060 Kraków
Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek w godz. 10.00 – 14.00