Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty studenckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty studenckie

Sekretariat ds. studiów stacjonarnych

Sekretariat ds. studenckich czynny w dniach:
 
poniedziałek  10:00 – 14:00
wtorek           10:00 – 14:00
środa             dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
czwartek       11:00 – 15:00
piątek            10:00 – 14:00
 
Mgr Dorota Chmielnicka - Kierownik, tel. 12 663 17 74, pokój 43, 
e-mail: dorota.chmielnicka@uj.edu.pl kierunki studiów: Filologia polska nauczycielska II stopień, Krytyka Literacka II stopień

Danuta Kowalczyk, tel. 12 663 14 28,  p. 43, e-mail:  danuta.1.kowalczyk@uj.edu.pl kierunki studiów: Filologia polska nauczycielska I stopień; Teatrologia II stopień; Performatyka II stopień, Logopedia II stopień (do końca roku akademickiego 2019/2020)

Mgr Joanna Ziaja tel. 12 663 13 23, pok. 44, e-mail: joanna1.ziaja@uj.edu.pl kierunki studiów: Polonistyka – komparatystyka I i II stopnia; ERASMUS+; Praktyki studenckie

Mgr Katarzyna Nęcek, tel. 12 663 13 23, pokój 44, e-mail: katarzyna.necek@uj.edu.pl kierunki studiów: Edytorstwo I stopnia; Język polski w komunikacji społecznej I i II stopnia; studia doktoranckie II, III, IV – do rozpoczęcia przewodu;

Mgr Renata Pińkowska, tel. 12 663 13 23, pokój 44, email:renata.pinkowska@uj.edu.pl kierunki studiów: Kulturoznawstwo – teksty kultury I i II stopnia; Wiedza o teatrze I stopnia; Studia podyplomowe: Edytorstwo Redakcja Tekstu, Studia Literacko Artystyczne

Mgr Marcin Sosik, tel. 12 663 13 21, pokój 43, e-mail: m.sosik@uj.edu.pl kierunki studiów: Polonistyka antropologiczno-kulturowa I i II stopnia; Edytorstwo II stopnia; Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia; studia podyplomowe: Retoryka

Mgr Agnieszka Uszko 

Mgr Daria Borek  
 
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

mgr Elżbieta Barczyńska, tel. 12 663 26 82, 12 663 14 03; ul. Gołębia 18, pokój 1, 31-007 Kraków  e-mail: elzbieta.barczynska@uj.edu.pl program MOST
Godziny otwarcia:
Poniedziałek   10.00 - 14.00
Wtorek            10.00 - 14.00
Środa              dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
Czwartek        11.00 – 15.00
Piątek             10.00 – 14.00

Sekretariat ds. studiów podyplomowych

Mgr Marcin Sosik, tel. 12 663 13 21, pokój 43, e-mail: marcin.sosik@uj.edu.pl
Mgr Renata Pińkowska, tel. 12 663 1323, pokój 44, e-mail:renata.pinkowska@uj.edu.pl
ul. Gołębia 16, pokój 44 (wejście przez ul. Gołębią 18), tel. 12 663 13 23
 
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 10.00 – 14.00
Sobota 9.00 – 13.00 – tylko w dniach zjazdów