Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowi koordynatorzy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowi Koordynatorzy

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia: prof. dr hab. Roman Dąbrowski
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia: dr Anna Chudzik
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. nauczycielskich praktyk studenckich: dr Ewa Nowak
 • Koordynatorzy ds. Programu Erasmus: dr Jakub Koryl, dr Maria Kobielska
 • Koordynator ds. Programu CEEPUS: prof. Albert Gorzkowski
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. promocji i informacji: dr Jakub Pstrąg
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. studentów niepełnosprawnych - dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. internacjonalizacji - dr  hab. Tomasz Bilczewski prof. UJ
 • Pełnomocnik Dziekana WP UJ ds. IDUJ i grantów naukowych: dr hab. Paweł Bukowiec
 • Koordynator ds. Małopolskiej Nocy Naukowców: dr Anna Chudzik, zastępca: dr Jakub Pstrąg
 • Koordynator ds. Targów Edukacyjnych: dr hab. Łukasz Tischner prof. UJ
 • Koordynator ds. USOS: dr Tomasz Jelonek
 • Koordynator ds. Festiwalu Nauki: dr Joanna Szewczyk
 • Koordynator ds. Dnia Otwartego: dr Agnieszka Dauksza