Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Stypendium Pyjasa

Web Content Display Web Content Display

STYPENDIUM IM. STANISŁAWA PYJASA

Uprzejmie informujemy, że do 22 kwietnia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium im. Stanisława Pyjasa. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji i biblioteki, przedstawiciele samorządu studenckiego i kół naukowych.

Uprzejmie informujemy, że do 22 kwietnia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium  im. Stanisława Pyjasa.
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy  administracji i biblioteki, przedstawiciele samorządu studenckiego i kół naukowych.
Stypendium może otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni lub poza jej murami, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych różnego rodzaju budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.
Pisemne wnioski (wraz z załącznikami dokumentującymi działalność studenta, zdjęcie studenta-prośba Jury) przyjmowane są w pokoju 1, ul. Gołębia 18.