Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pomoc materialna

Web Content Display Web Content Display

Pomoc materialna

     Stypendia  (socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych), zapomogi. 

Pomoc materialna dla doktorantów

      Pomoc materialna dla doktorantów 

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

 wnioskiformularz;  kryteria,

Wnioski o stypendium doktoranckie

Na rok akademicki 2019/2020 wnioski stypendialne będą oceniane według zasad obowiązujących 1 października 2018 roku, czyli w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019. Dotyczy to oceny monografii oraz artykułów publikowanych w czasopismach i monografiach zbiorowych.

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,   formularz

Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

 

Na rok akademicki 2019/2020 wnioski stypendialne będą oceniane według zasad obowiązujących 1 października 2018 roku, czyli w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019. Dotyczy to oceny monografii oraz artykułów publikowanych w czasopismach i monografiach zbiorowych.

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,  formularz

Informacje

Akademiki