Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawnictwa

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inicjatywa Doskonałości

Szanowni Państwo,
w związku z przyznanymi Wydziałowi Polonistyki środkami wspierającymi działalność badawczą w ramach Inicjatywy Doskonałości (IDUJ) uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o fundusze.
Zakres finansowania w roku 2023 obejmuje głównie: współpracę badawczą i działalność naukową (także współpracę z otoczeniem społecznym); wyjazdy naukowe, przede wszystkim: konferencje i kwerendy, seminaria, warsztaty; publikacje w modelu Open Access (w tym tłumaczenia i korektę tłumaczeń nowych prac przeznaczonych do publikacji w renomowanych pismach i wydawnictwach); działalność naukową studentów. Finansowane mogą być te inicjatywy, które będą zgodne z przyjętymi zasadami działania IDUJ (zob. informacje na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage). Osoby zainteresowane pozyskaniem środków z tego źródła uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiego wniosku (w załączniku); wnioski opiniowane będą przez komisję powołaną przez dziekana. Po zrealizowaniu projektu konieczne będzie złożenie krótkiego sprawozdania i przedstawienie osiągniętych wyników w terminie do dwóch tygodni od zakończenia projektu.

Pierwsze posiedzenie komisji planowane jest pod koniec marca, zatem prosimy o składanie wniosków w tej transzy do 26 marca. Kolejne terminy zgłoszeń będą podawane w miarę spływania Państwa wniosków.

Zgłoszenia wraz z wypełnionym wnioskiem proszę kierować drogą mailową na adres: malgorzata.trebusiewicz@uj.edu.pl 

Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania

Wzór formularza sprawozdania