Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownicy Kierunków

1. COHES Comparative Heritage Studies, II stopień – dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ 
2. Edytorstwo, I stopień, II stopień – dr hab. Klaudia Socha
3. Filologia polska nauczycielska, I stopień, II stopień – dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok 
4. Język polski w komunikacji społecznej, I stopień, II stopień – dr Beata Drabik
5. Krytyka literacka, II stopień – dr Michał Koza
6. Kulturoznawstwo – teksty kultury, I stopień, II stopień – dr hab. Tomasz Majkowski, prof. UJ
7. Logopedia, II stopień – dr Rafał Młyński
8. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, II stopień – dr Małgorzata Banach
9. Performatyka, II stopień – dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ
10. Polonistyka antropologiczno-kulturowa, I stopień, II stopień – dr hab. Tomasz Kunz
11. Polonistyka-komparatystyka, I stopień, II stopień – dr Jakub Czernik 
12. Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, II stopień – dr Zofia Ziemann
13. Studia polskie dla cudzoziemców, I stopień – dr Dominika Bucko
14. Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo, I stopień – dr Adriana Prizel-Kania
15. Teatrologia, II stopień – dr hab. Wanda Świątkowska
16. Twórcze pisanie, II stopień – dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ
17. Wiedza o teatrze, I stopień – dr Olga Śmiechowicz