Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownicy Kierunków

Polonistyka antropologiczno-kulturowa I i II stopień– dr Tomasz Kunz

Krytyka literacka II stopień  prof. dr hab. Dorota Kozicka

Performatyka, II stopień- dr hab. Mateusz Borowski

Filologia polska nauczycielska, I i II stopień- dr hab. Mirosława Mycawka

Język polski w komunikacji społecznej  I i II stopień- dr hab. Aneta Załazińska

Polonistyka-komparatystyka, I i II stopień- dr Jakub Czernik

Edytorstwo  I i II stopień-  p. o dr hab. Klaudia Socha (do 30.09.2019), prof. Janusz Gruchała od
(1.10.2019-31.08.2020)

Wiedza o teatrze I stopnia, Teatrologia II stopnia – dr Marcin Kościelniak

Kulturoznawstwo-teksty kultury- dr hab. Elżbieta Rybicka

Przekładoznawstwo literacko –kulturowe II stopień- prof. dr hab. Magdalena Heydel

Logopedia, II stopień –  p. o dr hab. Wiesław Stefańczyk

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, II stopień- dr hab. Iwona Janowska

COHES, II stopień- dr hab. Tomasz Bilczewski