Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawnictwa

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inicjatywa Doskonałości

Szanowni Państwo, 
w związku z przyznanymi Wydziałowi Polonistyki środkami wspierającymi działalność badawczą w ramach Inicjatywy Doskonałości (IDUJ) na kolejny rok, uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o fundusze.
Zakres finansowania w roku 2024 obejmuje głównie: 
współpracę badawczą i działalność naukową (także współpracę z otoczeniem społecznym);
wyjazdy naukowe, przede wszystkim: konferencje i kwerendy, seminaria, warsztaty;
publikacje w modelu Open Access (w tym tłumaczenia i korektę tłumaczeń nowych prac przeznaczonych do publikacji w renomowanych pismach i wydawnictwach);
działalność naukową studentów. 
Finansowane mogą być te inicjatywy, które będą zgodne z przyjętymi zasadami działania IDUJ (zob. informacje na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage). Osoby zainteresowane pozyskaniem środków z tego źródła uprzejmie prosimy o wypełnienie wniosku; wnioski opiniowane będą przez wydziałową komisję powołaną przez Pana Dziekana. 
Po zrealizowaniu projektu konieczne będzie złożenie krótkiego sprawozdania i przedstawienie osiągniętych wyników w terminie do dwóch tygodni od zakończenia projektu.
 
Prosimy o składanie wniosków do 4 marca 2024 r
 
Zgłoszenia wraz z wypełnionym wnioskiem proszę kierować drogą mailową na adres: 

 malgorzata.trebusiewicz@uj.edu.pl 

Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania

Wzór formularza sprawozdania