STYPENDIUM IM. STANISŁAWA PYJASA

Termin: 23.03.2016 - 22.04.2016
Uprzejmie informujemy, że do 22 kwietnia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium  im. Stanisława Pyjasa.
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy  administracji i biblioteki, przedstawiciele samorządu studenckiego i kół naukowych.
Stypendium może otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni lub poza jej murami, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych różnego rodzaju budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.
Pisemne wnioski (wraz z załącznikami dokumentującymi działalność studenta, zdjęcie studenta-prośba Jury) przyjmowane są w pokoju 1, ul. Gołębia 18.
 
Data opublikowania: 23.03.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski