Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210531

Komunikat Dziekana WPUJ w sprawie organizacji stacjonarnych i zdalnych egzaminów dyplomowych w sesji letniej 2020/2021

Data: 31.05.2021
Komunikat Dziekana WPUJ w sprawie organizacji stacjonarnych i zdalnych egzaminów dyplomowych  w sesji letniej 2020/2021

1.    W odniesieniu do organizowanych online egzaminów dyplomowych (licencjackich oraz magisterskich) obowiązują zasady określone w Zarządzeniu nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 434750d5-845c-4c7b-9bd1-e686527e56a0 (uj.edu.pl)
2.    Zdający egzamin dyplomowy w formie zdalnej jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do komunikatu.
3.    Odbywanie stacjonarnych egzaminów dyplomowych jest możliwe pod warunkiem zgody wszystkich członków komisji egzaminacyjnej oraz osoby zdającej egzamin. Osoby uczestniczące w egzaminie muszą być zdrowe, nie mogą mieć objawów infekcji ani pozostawać w kwarantannie lub izolacji.
4.    Wskazane jest, by egzaminatorzy oraz zdający egzamin byli zaszczepieni przeciwko Covid-19. Niemniej jednak wszystkie osoby biorące udział w egzaminie stacjonarnym (zdające oraz przeprowadzające dany egzamin) są zobowiązane do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.
5.    Egzaminy mogą być przeprowadzane w dniach 21 czerwca – 30 lipca 2021 r. w godzinach 8:30-15:00 w salach:
•    nr 8, Gołębia 18
•    nr 22, Gołębia 20
•    nr 20, Gołębia 20
•    nr 107, Grodzka 64 (Logopedia)
•    nr 109, Grodzka 64 (Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego)
•    nr 302, Grodzka 64
•    Nr 205, Grodzka 64 (Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo)
W razie spiętrzenia egzaminów w wybranym terminie dopuszczalne jest zorganizowanie egzaminu w innej dużej sali wykładowej w wybranym budynku Wydziału.
6.    Rezerwację terminów egzaminów prowadzi Mikołaj Sokołowski z sekretariatu studenckiego Wydziału Polonistyki oraz Agnieszka Pasieka (Studia polskie) i Ewa Leśniak z Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej. O terminach egzaminów decyduje kolejność zgłoszeń, na jeden egzamin należy przewidzieć co najmniej 45 minut.  
7.    W zależności od formy egzaminu, należy powiadomić właściwy sekretariat studencki i zgłosić potrzebę przygotowania protokołu egzaminu w wersji elektronicznej lub papierowej.  
8.    Do budynków uczelni mogą wejść jedynie osoby biorące udział w egzaminie (bez osób towarzyszących). Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę.   
9.    Po wejściu do sali egzaminacyjnej i zajęciu miejsc w odpowiedniej odległości (minimum 2 m między poszczególnymi osobami) uczestnicy mogą zdjąć maseczki. W trakcie trwania egzaminu uczestnicy nie przemieszczają się, korzystają z własnych przyborów do pisania i napojów.      
10.    W trakcie egzaminu w miarę możliwości drzwi i okna sali należy pozostawić otwarte.
11.    Kolejna komisja może zająć miejsca po opuszczeniu sali przez poprzedników, przewietrzeniu sali i dezynfekcji stołów wykorzystanych podczas egzaminu.  

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ

 

Pliki do pobrania
Załacznik 1
Załącznik 2