Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunkowe Zespoły ds. doskonalenia jakości kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunkowe Zespoły ds. doskonalenia jakości kształcenia

Kierunek: Edytorstwo

Przewodnicząca – dr Magdalena Komorowska

Członkowie:

 • dr Marek Kwater
 • dr Andrzej Nowakowski, prezes TAiWPN Universitas w Krakowie
 • mgr Przemysław Dębowski, współwłaściciel wydawnictwa Karakter, projektant książek
 • Urszula Lewoc – przedstawicielka studentów I stopnia
 • Barbara Leśniak – przedstawicielka studentów II stopnia 

Kierunek: Filologia polska

Przewodniczący – dr  Tomasz Kunz

Członkowie:  

 • Prof.  Anna Czabanowska-Wróbel
 • Prof.  Anna Janus-Sitarz
 • Dr hab.  Witold Bobiński
 • Dr hab. Kazimierz Sikora
 • Dr hab. Joanna Zach
 • Dr hab. Mirosława Mycawka
Przedstawiciele intersariuszy zewnętrznych:
 • Biserka Cejović
 • Dorota Kaleciak
 • dr Maciej Pabisek
 • dr Grzegorz Jankowicz
 • dr Paulina Małochleb
 • Anita Kasperek
Studenci: 
 • Roksana Kidawa
 • Iga Kiermut

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej

2019/2020

Przewodnicząca: 
dr Anna Chudzik

Członkowie:
dr hab. Aneta Załazińska 
dr Izabela Kraśnicka-Wilk 
dr Beata Drabik

Studenci:
Izabela Wyżga (studia I stopnia)
Kamila Geodecka (studia II stopnia)

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:
mgr Katarzyna Góralczyk 
mgr Sara Lamik 

Kierunek: Kulturoznawstwo

Przewodniczący – prof. R. Nycz

Członkowie:

 • dr T. Majkowski
 • dr E. Rybicka

Przedstawicielki studentów

 • Justyna Arabska
 • Donata Grzywa

Interesariusz zewnętrzny

 • dr Joanna Orlik 

Kierunek: Polonistyka-komparatystyka

Przewodnicząca – dr hab. Olga Płaszczewska

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Renata Przybylska
 • Prof. dr hab. Wojciech Ligęza
 • Dr hab. Krzysztof Bielawski
 • Dr hab. Magdalena Siwiec
 • Dr hab. Iwona Węgrzyn
 • Dr Jakub Czernik
 • Dr Mateusz Skucha
 • Klaudia Ciepłucha – student I stopnia komparatystyki
 • Monika Janota – studentka II stopnia komparatystyki
 • Dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
 • Mgr Łukasz Kocój – dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Mgr Dariusz Pasieka – nauczyciel V LO
 • Mgr Marta Jasiukiewicz – współwłaściciel Biura Tłumaczeń Translation Street
 • Mgr Weronika Styś – Resource Specialist / specjalista ds. rekrutacji w firmie Alexander Mann Solutions

Kierunek: Wiedza o teatrze

Pracownicy Katedry Teatru i Dramatu oraz Performatyki

dr Agnieszka Wanicka (przewodnicząca)
dr Monika Kwaśniewska-Mikuła (sekretarz)
prof.  dr hab. Grzegorz Niziołek
dr Ewa Bal

Przedstawiciele studentów

Maja Tomala  –  I rok Wiedza o Teatrze
Paulina Osiak  – II rok Wiedza o Teatrze 
Wiktoria Tabak – III rok Wiedzy o Teatrze
Julia Kowalska –  I rok SUM (teatrologia)
Wiktoria Kowalska – II rok SUM (teatrologia) 
Radosław Pindor  – I i II rok SUM (performatyka przedstawień)
Mgr Izabela Zawadzka  – (studia doktoranckie)
 
Eksperci zewnętrzni:
Natalia Zarzecka – dyrektor Cricoteki 
Małgorzata Bogajewska – dyrektor Teatru Ludowego
Katarzyna Bester – badacz teatru i tańca, wykładowca, teatrolog, krytyk i kurator

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej

2019/2020
Przewodnicząca: 
dr Anna Chudzik

Członkowie:
dr hab. Aneta Załazińska 
dr Izabela Kraśnicka-Wilk 
dr Beata Drabik

Studenci:
Izabela Wyżga (studia I stopnia)
Kamila Geodecka (studia II stopnia)

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:
mgr Katarzyna Góralczyk 
mgr Sara Lamik