Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunkowe Zespoły ds. doskonalenia jakości kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KIERUNKOWE ZESPOŁY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

» COHES Comparative Heritage Studies

COHES COMPARATIVE HERITAGE STUDIES
Przewodnicząca:
dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ
Studenci:
Gabriela Pociecha 
Katarzyna Sarek
Interesariusze zewnętrzni:
dr Małgorzata Szczurek 
dr Zofia Ziemann

» EDYTORSTWO

EDYTORSTWO
Przewodnicząca:
dr Magdalena Komorowska
Członkowie:
mgr Mirosław Klotzer
Studenci:
Julia Knapik (studia I stopnia)
Julia Brzdęk (studia II stopnia)
Interesariusze zewnętrzni:
dr Andrzej Nowakowski – prezes TAiWPN Universitas w Krakowie
mgr Przemysław Dębowski – współwłaściciel wydawnictwa Karakter, projektant książek

 

» FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA
Przewodnicząca:
dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok
Członkowie:
prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
prof. dr hab. Renata Przybylska
prof. dr hab. Kazimierz Sikora
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ
dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ
dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ
dr hab. Joanna Zach, prof. UJ
dr hab. Mateusz Skucha
dr hab. Dorota Wojda
dr Agnieszka Kania
dr Beata Ziajka
Studenci:
Nicola Agier
Patrycja Babiarz
Natalia Brożek
Monika Grzejszczyk
Natalia Herdzik
Interesariusze zewnętrzni:
mgr Ewa Dryjka
mgr Edyta Jantos
mgr Grażyna Kiełb
mgr Małgorzata Kulik

 

 

» JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Przewodnicząca:
dr Beata Drabik
Członkowie:
dr Izabela Kraśnicka-Wilk
dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ
Studenci:
Zuzanna Borek (studia I stopnia) 
Patrycja Machowicz (studia I stopnia) 
Paulina Seneszyn (studia I stopnia) 
Matusz Gawłowicz (studia I stopnia) 
Gabriela Klimczyk (studia II stopnia) 
Interesariusze zewnętrzni:
mec. Paweł Eilmes (Kancelaria adwokacka Paweł Eilmes, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie) 
mgr Katarzyna Góralczyk (Cracovia Property Sp. z o.o.) 
mgr Emilia Klimasara (Fundacja Rak’n’Roll) 
mgr Łukasz Klimek Muzeum Krakowa
mgr Sara Lamik (Agencja Rozwoju Miasta – Tauron Arena Kraków) 
mgr Aleksandra Wdowiak (Krakowskie Biuro Festiwalowe) 

 

» KRYTYKA LITERACKA

KRYTYKA LITERACKA
Przewodnicząca:
dr Olga Szmidt
Członkowie: 
dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ 
dr Katarzyna Trzeciak
Studenci:
Daria Malinowska
Interesariusze zewnętrzni:
Urszula Chwalba (KBF)
Weronika Janeczko (KONTENT)

 

» KULTUROZNAWSTWO: TEKSTY KULTURY

KULTUROZNAWSTWO: TEKSTY KULTURY
Przewodnicząca:
dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ
Członkowie:
prof. dr hab. Ryszard Nycz 
dr hab. Tomasz Majkowski
dr Kinga Siewior
Studenci:
Kamil Walczak (I stopień), 
Julian Skowronek (II stopień)
Interesariusze zewnętrzni:
Iwona Haberny
dr Joanna Orlik

 

» LOGOPEDIA

LOGOPEDIA
Przewodnicząca:
dr Magdalena Knapek
Członkowie:
dr Paulina Wójcik-Topór
Studenci:
Monika Jędrzejek – II rok
Kinga Angielczyk – I rok
Interesariusze zewnętrzni:
Sabina Kowalska 
Natalia Krzyściak 

 

» NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO
Przewodnicząca:
dr Agnieszka Rabiej
Członkowie:
dr Beata Terka
Student:
Jo Joonghee
Paulina Żmuda
Interesariusz zewnętrzny:
Mariusz Siara

 

» PERFORMATYKA

PERFORMATYKA
Przewodnicząca:
dr hab. Ewa Bal, prof. UJ
Członek:
dr Arkadiusz Półtorak
Studenci: 
Zuzanna Piwowar (studentka I roku)
Kinga Wyderka (studentka II roku) 
Sylwia Mieczkowska (st. doktoranckie)
Interesariusze zewnętrzni:
Justyna Nowicka (dziennikarka Radia Kraków, specjalistka od sztuk wizualnych)

 

» POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA 
Przewodnicząca:
dr Joanna Szewczyk
Członkowie:
prof. Magdalena Popiel
dr Agnieszka Dauksza
dr Maria Kobielska
Studenci:
Kamil Trybek (studia I stopnia)
Michalina Bujak (studia I stopnia)
Patrycja Lippa (studia II stopnia)
Maciej Wilski (studia II stopnia)
Interesariusze zewnętrzni:
Małgorzata Szczurek (Wydawnictwo Karakter)
Katarzyna Jakubowiak (Krakowskie Biuro Festiwalowe)

 

» POLONISTYKA-KOMPARATYSTYKA

POLONISTYKA-KOMPARATYSTYKA 
Przewodnicząca:
dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ
Członkowie:
prof. dr hab. Magdalena Siwiec 
prof. dr hab. Iwona Węgrzyn 
dr hab. Paweł Bukowiec, prof. UJ
dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ  
dr Wojciech Ryczek
Studenci:
Julia Kowalczyk-Kudziarz (studia I stopnia) 
Katarzyna Marczyk (studia II stopnia)
Interesariusze zewnętrzni:
mgr Marta Jasiukiewicz – współwłaściciel Biura Tłumaczeń Translation Street 
mgr Monika Janota – redaktor w wydawnictwie ZNAK, od 2021 specjalista do spraw employer brandingu

 

» PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE
Przewodniczący:
dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ
Członek:
dr Zofia Ziemann
Student:
Karolina Jawor
Interesariusz zewnętrzny:
dr Małgorzata Szczurek  

 

 

» ​STUDIA POLSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW

STUDIA POLSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW 
Przewodnicząca:
dr Marzena Wawrzeń 
Członkowie:
dr Adriana Prizel-Kania
dr Beata Terka
Studenci:
Alexander Kravchuk
Oleksandra Stepanenko
Interesariusze zewnętrzni:
Pavlo Levchuk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Anna Mikulska, EduLumiere

» STUDIA POLSKIE – JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO

STUDIA POLSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW 
Przewodnicząca:
dr Marzena Wawrzeń 
Członkowie:
dr Adriana Prizel-Kania
dr Beata Terka
Studenci:
Alexander Kravchuk
Oleksandra Stepanenko
Interesariusze zewnętrzni:
Pavlo Levchuk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Anna Mikulska, EduLumiere

 

» TEATROLOGIA

TEATROLOGIA
Przewodnicząca:
dr Agnieszka Wanicka
Członkowie:
dr Monika Kwaśniewska-Mikuła 
prof. Grzegorz Niziołek
Studenci:
Kinga Balawejder – I rok
Anna Dudziak  – II rok 
Interesariusze zewnętrzni:
Agata Dąbek – kierowniczka dramaturgów w Starym Teatrze  
Katarzyna Dudek – kierowniczka literacka w Teatrze Ludowym
Marta Keil – kuratorka, badaczka i dramaturżka  
Ewelina Radecka – kustosz w Muzeum Krakowa, Odział Teatralny, Rydlówka 
Tomasz Kireńczuk – krytyk teatralny, dramaturg, kurator projektów artystycznych, dyrektor artystyczny Santarcangelo Festival we Włoszech

 

» Twórcze pisanie

TWÓRCZE PISANIE
Przewodniczący:
dr hab. Jerzy Franczak
Członek:
dr hab. Krzysztof Zajas
Student:
Jerusza Krygier
Interesariusz zewnętrzny:
dr Jan Burnatowski – „Czas Literatury”, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

» Wiedza o teatrze

WIEDZA O TEATRZE 
Przewodnicząca:
dr Agnieszka Wanicka
Członkowie:
dr Monika Kwaśniewska-Mikuła 
prof. Grzegorz Niziołek
Studenci:
Ada Dębczak – I rok
Ida Przeźmińska – II rok
Zofia Kowalska – III rok
Interesariusze zewnętrzni:
Agata Dąbek – kierowniczka dramaturgów w Starym Teatrze  
Katarzyna Dudek – kierowniczka literacka w Teatrze Ludowym
Marta Keil – kuratorka, badaczka i dramaturżka  
Ewelina Radecka – kustosz w Muzeum Krakowa, Odział Teatralny, Rydlówka Tomasz Kireńczuk – krytyk teatralny, dramaturg, kurator projektów artystycznych, dyrektor artystyczny Santarcangelo Festival we Włoszech