Kierunkowe Zespoły ds. doskonalenia jakości kształcenia:

Kierunek: Edytorstwo

Przewodnicząca – dr Klaudia Socha

Członkowie:

 • dr Marek Kwater
 • dr Andrzej Nowakowski, prezes TAiWPN Universitas w Krakowie
 • mgr Przemysław Dębowski, współwłaściciel wydawnictwa Karakter, projektant książek
 • Urszula Lewoc – przedstawicielka studentów I stopnia
 • Barbara Leśniak – przedstawicielka studentów II stopnia 

Kierunek: Filologia polska

Przewodniczący – dr  Tomasz Kunz

Członkowie:  

 • Prof.  Anna Czabanowska-Wróbel
 • Prof.  Anna Janus-Sitarz
 • Dr hab.  Witold Bobiński
 • Dr hab. Kazimierz Sikora
 • Dr hab. Joanna Zach
 • Dr hab. Mirosława Mycawka
 •  
Przedstawiciele intersariuszy zewnętrznych:
 • Biserka Cejović
 • Dorota Kaleciak
 • dr Maciej Pabisek
 • dr Grzegorz Jankowicz
 • dr Paulina Małochleb
 • Anita Kasperek
 •  
Studenci: 
 • Roksana Kidawa
 • Iga Kiermut

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej

Przewodnicząca: dr Anna Chudzik

 Członkowie:

dr Agnieszka Rabiej
dr hab. Iwona Janowska
dr Izabela Kraśnicka-Wilk

 Studenci:

Izabela Wyżga (studia I stopnia)
Sylwia Maj (studia II stopnia)


 Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

mgr Marcin Siara - Szkoła Języków Obcych "Prolog" (interesariusz zewnętrzny)

 

Kierunek: Kulturoznawstwo

Przewodniczący – prof. R. Nycz

Członkowie:

 • dr T. Majkowski
 • dr E. Rybicka
 •  

Przedstawicielki studentów

 • Justyna Arabska
 • Donata Grzywa
 •  

Interesariusz zewnętrzny

 • dr Joanna Orlik 

Kierunek: Polonistyka-komparatystyka

Przewodnicząca – dr hab. Olga Płaszczewska

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Renata Przybylska
 • Prof. dr hab. Wojciech Ligęza
 • Dr hab. Krzysztof Bielawski
 • Dr hab. Magdalena Siwiec
 • Dr hab. Iwona Węgrzyn
 • Dr Jakub Czernik
 • Dr Mateusz Skucha
 • Klaudia Ciepłucha – student I stopnia komparatystyki
 • Monika Janota – studentka II stopnia komparatystyki
 • Dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
 • Mgr Łukasz Kocój – dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Mgr Dariusz Pasieka – nauczyciel V LO
 • Mgr Marta Jasiukiewicz – współwłaściciel Biura Tłumaczeń Translation Street
 • Mgr Weronika Styś – Resource Specialist / specjalista ds. rekrutacji w firmie Alexander Mann Solutions

Kierunek: Wiedza o teatrze

Przewodniczący – dr Agnieszka  Wanicka

Członkowie:

 • dr Monika Kwaśniewska-Mikuła (sekretarz)
 • prof.  dr hab. Grzegorz Niziołek
 • dr Ewa Bal

Przedstawiciele studentów:

 • Patrycja Sawicka – I rok Wiedzy o Teatrze
 • Julia Kowalska – II rok Wiedzy o Teatrze
 • Dominika Bremer – III rok Wiedzy o Teatrze
 • Paulina Kubas – I i II rok SUM (performatyka)
 • Zuzanna Berendt – I rok SUM (teatrologia)
 • Beata Kustra – II rok SUM (teatrologia)
 • mgr Rafał Kołsut – (studia doktoranckie)