Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pomoc materialna

Web Content Display Web Content Display

Pomoc materialna

     Stypendia  (socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych), zapomogi. 

Pomoc materialna dla doktorantów

      Pomoc materialna dla doktorantów 

Stypendia Rektora dla doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

 wnioskiformularz;  kryteria,

Wnioski o stypendium doktoranckie

Kryteria 2019 / 2020

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,   formularz

Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Kryteria 2019 / 2020

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,  formularz

Informacje

Akademiki