Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

     Stypendia  (socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych), zapomogi. 

  • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019. Na Wydziale Polonistyki UJ wnioski należy złożyć do dnia  30.09.2018.

Pomoc materialna dla doktorantów

  Pomoc materialna dla doktorantów 

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

 wnioskiformularz;  kryteria,

Wnioski o stypendium doktoranckie

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o  sypendium doktoranckie.

Uchwała nr 6/X/2017/2018 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o  sypendium doktoranckie.

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,   formularz

Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o zwiększone sypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Uchwała nr 6/X/2017/2018 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o zwiększone sypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,  formularz

 Informacje

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.  Na Wydziale Polonistyki UJ wnioski należy złożyć do dnia  30 09 2018.

Akademiki