Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyka pedagogiczna

Rezerwacja szkoły

Arkusz autoewaluacji studenta
Arkusz ewaluacji studenta przez nauczyciela opiekuna praktyki
Karta ewaluacji praktyki przez nauczyciela akademickiego
Regulamin praktyki metodycznej ciągłej na studiach licencjackich
Regulamin praktyki metodycznej ciągłej na studiach uzupełniających magisterskich

Praktyka zawodowa

Skierowania na praktyki dostępne w pok. nr 44

Koordynatorzy

  •  Praktyka pedagogiczna – dr Karolina Kwak
  •  Praktyka zawodowa
  1. Kulturoznawstwo - teksty kultury - dr Kinga Siewior
  2. Polonistyka antropologiczno-kulturowa - dr Kinga Siewior
  3. Polonistyka – Komparatystyka – dr hab. Anita Całek
  4. Edytorstwo – dr Michał Czerenkiewicz
  5. Krytyka literacka – dr Tomasz Cieślak-Sokołowski; formularz>>
  6. Praktyki na kierunku Język polski w komunikacji społecznej Karta oceny praktyk studenckich >>