Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyka pedagogiczna

Rezerwacja szkoły na praktykę

Arkusz autoewaluacji

Arkusz ewaluacji osoby odbywającej praktyki przez nauczyciela opiekuna praktyki

Karta ewaluacji praktyki przez nauczyciela akademickiego

Regulamin praktyki metodycznej ciągłej na studiach licencjackich

Regulamin praktyki metodycznej ciągłej na studiach uzupełniających magisterskich

 

 

Praktyka zawodowa

Skierowania na praktyki dostępne w pok. nr 44

Koordynatorzy

  •  Praktyka pedagogiczna – dr Karolina Kwak
  •  Praktyka zawodowa
  1. Kulturoznawstwo - teksty kultury - dr Kinga Siewior
  2. Polonistyka antropologiczno-kulturowa - dr Kinga Siewior
  3. Polonistyka – Komparatystyka – dr hab. Anita Całek
  4. Edytorstwo – dr Michał Czerenkiewicz
  5. Krytyka literacka – dr Tomasz Cieślak-Sokołowski; formularz>>
  6. Praktyki na kierunku Język polski w komunikacji społecznej Karta oceny praktyk studenckich >>