Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200310

Komunikaty Dziekana

Data: 10.03.2020
Komunikaty Dziekana

Informacja ws. trybu kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim

ZOBACZ >>

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki UJ

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki UJ w sprawie zasad zachowania Polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-19)

Więcej >>

Rekomendacje Dziekana Wydziału Polonistyki UJ dotyczące prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w roku akademickim 2020/2021

W związku z prowadzeniem znacznej części zajęć dydaktycznych na Wydziale Polonistyki w trybie zdalnym rekomenduje się: więcej >>

EGZAMINY NA WYDZIALE POLONISTYKI

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki dotyczące przeprowadzenia egzaminów na Wydziale Polonistyki w czasie obowiązywania nadzwyczajnego trybu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim

Więcej >>

DO STUDENTÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI

Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest dla Was szczególnie trudna, a konieczna i  radykalna zmiana formy zajęć dydaktycznych nie dla wszystkich jest łatwa.

Zajęcia w trybie zdalnym na pewno będą obowiązywać do końca semestru, pracujemy w tej chwili nad modyfikacją kursów i naszych wymagań tak, aby możliwe było dokończenie semestru i zaliczenie roku akademickiego. Modyfikacje te dotyczą również prac licencjackich i magisterskich.  

Wydaje się, że na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki będzie możliwe zrealizowanie pełnego cyklu zajęć do końca semestru letniego mimo poważnie ograniczonego dostępu do bibliotek i źródeł. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nauczanie on-line nie dorównuje normalnym formom studiów, ale proszę pamiętać, że wszyscy znajdujemy się w sytuacji wyższej konieczności i musimy tak na nią reagować, aby zrobić co się da i minimalizować złe skutki.

Nie wiemy jeszcze, kiedy i w jaki sposób odbędzie się sesja egzaminacyjna, wiadomo natomiast, że prawdopodobnie odbędzie się również w trybie on-line, na pewno dopuszczalne będą również egzaminy dyplomowe on-line.

Nie wiemy, jak wyglądać będzie rekrutacja na studia I i II stopnia.

Organizację sesji egzaminacyjnej oraz rekrutacji na studia określi Rektor i Senat UJ w ciągu najbliższych tygodni, biorąc pod uwagę sugestie pracowników, Samorządu Studentów UJ oraz rozwój sytuacji w kraju. 

Wierzymy, że jesteście wszyscy Państwo zdolni do podjęcia wyzwania, jakim jest sprawny i skuteczny udział w zajęciach zdalnych. Wierzymy, że nie zmarnujecie obecnego czasu i wykorzystacie go jak najlepiej dla swoich studiów. Życzymy powodzenia mimo tak trudnych okoliczności.

Dyżury prodziekana Wydziału Polonistyki UJ zostały zawieszone, jednak jest do Państwa dyspozycji jego e-mail (jaroslaw.fazan@uj.edu.pl); proszę pisać we wszystkich sprawach, które wymagają jego pomocy i interwencji. Możliwy jest też jak zawsze kontakt mailowy z Dziekanem pod adresem: renata.przybylska@uj.edu.pl

Dziekan i prodziekani Wydziału Polonistyki   UJ

DO PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI

Szanowni Państwo, 

w sytuacji radykalnej zmiany form zajęć dydaktycznych, która na pewno będzie obowiązywać do końca semestru (!), zwracamy się do Państwa z prośbą o dołożenie wszelkich  starań, aby prowadzone przez Was kursy odbywały się regularnie i umożliwiły studentom realizację zawartych w sylabusach treści nauczania.
Wydaje się, że na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki będzie możliwe zrealizowanie pełnego cyklu zajęć do końca semestru letniego, mimo poważnie ograniczonego dostępu do bibliotek i źródeł. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nauczanie on-line nie dorównuje normalnym formom pracy ze studentami, ale proszę pamiętać, że wszyscy znajdujemy się w sytuacji wyższej konieczności i musimy tak na nią reagować, aby zrobić co się da i minimalizować złe skutki.
Nie wiemy jeszcze kiedy i w jaki sposób odbędzie się sesja egzaminacyjna, wiadomo natomiast, że prawdopodobnie odbędzie się również w trybie on-line, na pewno dopuszczalne będą również egzaminy dyplomowe on-line. 
Nie wiemy, jak wyglądać będzie rekrutacja na studia I i II stopnia. 
Organizację sesji egzaminacyjnej oraz rekrutacji na studia określi Rektor i Senat UJ w ciągu najbliższych tygodni, biorąc pod uwagę sugestie pracowników oraz rozwój sytuacji w kraju.  
Bardzo Państwu dziękujemy za wszelkie starania i współpracę dla dobra naszych studentów w tym trudnym czasie i życzymy wszystkiego dobrego, 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Polonistyki UJ   

KOMUNIKAT w sprawie możliwości korzystania z zasobów dostępnych on-line

Uprzejmie informujemy, że: 1. Biblioteka Jagiellońska ma bogate e-zasoby (zwłaszcza książki i czasopisma z zakresu literatury i języka) oraz ma wykupiony dostęp do kilkudziesięciu baz (szczegółowy wykaz i informacje są tutaj: https://bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione). 2. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają do nich dostęp również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie: https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła do poczty elektronicznej na głównym serwerze UJ. Po zalogowaniu czytelnik otrzymuje dostęp do e-zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, w tym: a) czasopism elektronicznych z pełnotekstowych baz sieciowych zakupionych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prenumerowanych przez Bibliotekę Jagiellońską jako indywidualnych tytułów w wersji sieciowej; b) dużego wyboru czasopism elektronicznych oferowanych w wolnym dostępie; c) książek elektronicznych z kolekcji zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską d) wszystkich zakupionych baz (https://bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna) 3. Cennym źródłem e-zasobów są również repozytoria i Biblioteki Cyfrowe: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/ m.in.: Federacja Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, POLONA,

Rozszerzona lista linków na stronie BWP UJ >>

Prowadzenie zajęć w trybie e-learningu

Dziekan i prodziekani Wydziału Polonistyki UJ

Do wszystkich pracowników dydaktycznych Wydziału Polonistyki

Szanowni Państwo,

zalecenie prowadzenia zajęć w trybie e-learningu wprowadzone na okres dwóch tygodni zostało przedłużone na czas nieokreślony w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zarządzeniu  nr 30 z 17 marca 2020 r. zobowiązał wszystkich pracowników dydaktycznych uczelni do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. Rektor rekomenduje nam przede wszystkim platformę e-learningową Pegaz oraz Office 365 (w szczególność MS Teams).

W związku z tym bardzo prosimy wszystkich o pilny wybór zasad i sposobu prowadzenia zajęć zdalnych i niezwłoczne nawiązanie kontaktu ze swoimi grupami. Od skutecznego przeprowadzenia zajęć zdalnych zależeć bowiem będzie realizacja obecnego roku akademickiego i zaliczenie poszczególnych zajęć.

Prosimy wszystkich Państwa o internetowy  kontakt ze studentami, koordynatorów kursów o w miarę możliwości uspójnienie zasad prowadzenia zajęć. Promotorów prosimy o przekazanie doktorantom prowadzącym zajęcia informacji o Zarządzeniu nr 30.

Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiamy, wyrażając nadzieję, że uda się nam w sytuacji wymuszonej zmiany trybu pracy przeprowadzić zajęcia w najlepszy możliwy sposób. 

Prof. dr hab. Renata Przybylska

Prof. dr hab. Anna Łebkowska

Dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ

Zarządzenie Rektora UJ nr 30 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144765323/zarz_30_2020.pdf/a7f8ddf1-f533-405c-bef3-d3a14621ede5

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 r

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  z 10 marca 2020 r. oraz decyzją Władz Dziekańskich ws. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ § 2 dot. odwoływania zajęć, informujemy, że Dziekan Wydziału Polonistyki odwołuje wszystkie zajęcia do dnia 25 marca 2020 r. (włącznie). Zalecane jest zdalne nauczanie we wszelkich możliwych formach. 

                                                      Władze dziekańskie Wydziału Polonistyki UJ

Odwołania

DYŻURY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCHZEBRANIA KATEDR I INNE SPOTKANIA NAUKOWE są również ODWOŁANE do dnia 25 marca br. włącznie.

Zajęcia na studiach podyplomowych, kursach, kursach komercyjnych

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki UJ z 12 marca 2020r.

w sprawie: zajęć na studiach podyplomowych, kursach, kursach komercyjnych

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  z 10 marca 2020 r. oraz decyzją Dziekana Wydziału Polonistyki UJ ws. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ § 2 dot. odwoływania zajęć, informujemy, że Dziekan Wydziału Polonistyki odwołuje wszystkie zajęcia  na stadiach podyplomowych, kursach oraz kursach komercyjnych do dnia 14 kwietnia 2020 r. (włącznie) 

                                                      Dziekan Wydziału Polonistyki UJ
Prof. dr hab. Renata Przybylska

Legitymacje studenckie

Jednocześnie informujemy wszystkich studentów, że legitymacje zachowują ważność do 31 maja 2020 r. (i nie będą przedłużane indywidualnie w sekretariacie studenckim).

Praca administracji i Biblioteki

W związku z Komunikatem nr 8 Kanclerza UJ z dnia 11 marca, w każdym z działów administracyjnych (Dziekanacie, Sekretariacie studenckim) i Bibliotece codziennie dyżuruje jeden pracownik. Pozostałe osoby pracują zdalnie i w godzinach pracy są w stałym kontakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o korzystanie z tej formy komunikacji.

Adresy pracowników:

Dziekanatu: https://polonistyka.uj.edu.pl/wydzial/dziekanat

Sekretariatu studenckiego: https://polonistyka.uj.edu.pl/wydzial/sekretariaty-studenckie

Sekretariatu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo: https://rd-literaturoznawstwo.nauka.uj.edu.pl/kontakt

Biblioteki: http://www.biblioteka.polonistyka.uj.edu.pl/struktura