Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Zajęcia dla I roku studiów I stopnia oraz dla studiów magisterskich

Zajęcia dla I roku studiów I stopnia oraz dla studiów magisterskich

Edytorstwo Forma zajęć I rok I stopnia

Edytorstwo Forma zajęć I rok II stopnia

Edytorstwo Forma zajęć II rok II stopnia

Język polski w komunikacji społecznej 1 LIC Forma zajęć

Język polski w komunikacji społecznej 1 MGR Forma zajęć

Filologia polska naucz I stopnia forma zajęć

Filologia polska nauczycielska II stopień, I semestr forma zajęć

Krytyka Literacka tryb Zajęć w I semestrze

Kulturoznawstwo 1 rok I stopnia forma zajęć 

Kulturoznawstwo 1 rok II stopnia Forma zajęć I semestr 2020-21 

Kulturoznawstwo 2 rok II stopnia Forma zajęć 20_21

Logopedia_harmonogram 2020-2021

Nauczanie języka polskiego jako obcego - harmonogram 2020-2021

Performatyka Harmonogram zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020

Polonistyka - komparatystyka Forma zajęć LIC I semestr 2020-21

Polonistyka - komparatystyka Forma zajęć MGR I semestr 2020-21

Polonistyka antropologiczno-kulturowa LIC i MGR

Przekładoznawstwo II stopnia

Studia polskie harmonogram 2020-2021

Teatrologia Harmonogram

Wiedza o Teatrze Harmonogram