Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy studiów obowiązujące w roku 2017_2018

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy studiów obowiązujące w roku 2019 / 2020

1. Blok pedagogiczny I i II stopień
2. Kierunek Edytorstwo, I stopień
3. Kierunek Edytorstwo, II stopień
4. Kierunek, filologia polska nauczycielska, I stopnia
5. Kierunek, filologia polska nauczycielska, II stopnia
6. Kierunek Filologia polska, spec. nauczycielska, I stopień
7. Kierunek Filologia polska, spec. nauczycielska, II stopinia
8. Kierunek Polonistka antropologiczno-kulturowa I stopień
9. Kierunek Polonistka antropologiczno-kulturowa II stopnia
10. Kierunek Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa I stopnia
11. Kierunek Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa II stopnia
12. Kierunek Przekładoznawstwo literacko-kulturowe  II stopień
13. Kierunek Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe, II stopień
14. Kierunek Krytyka literacka, II stopnia
15. Kierunek Filologia polska, spec. krytyka literacka, II stopień
16. Kierunek Język polski w komunikacji społecznej, I stopień
17. Kierunek Język polski w komunikacji społecznej, spec. komunikacja w praktyce społecznej I stopień
18. Kierunek Język polski w komunikacji społecznej, II stopnia
19. Kierunek Logopedia, II stopnia
20. Kierunek Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, II stopnia
21. Kierunek Język polski w komunikacji społecznej, II stopień :

     a. specjalność Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
     b. specjalność Logopedia
     c. specjalność Retoryka stosowana

22. Kierunek Kulturoznawstwo-teksty kultury, I stopnia
23. Kierunek Kulturoznawstwo-teksty kultury, II stopnia
24. Kierunek Kulturoznawstwo, spec. Teksty kultury I stopień
25. Kierunek Kulturoznawstwo, spec. Teksty kultury, II stopień
26. Kierunek Comparative heritage studies, II stopień
27. Kierunek Kulturoznawstwo, spec COHES, II stopnia
28. Kierunek Polonistyka-komparatystyka, I stopień
29. Kierunek Polonistyka-komparatystyka, II stopień
30. Kierunek Wiedza o teatrze, I stopień
31. Kierunek Teatrologia, II stopnia
32. Kierunek Wiedza o teatrze, spec. teatrologiczna II stopień
33. Kierunek Performatyka II stopień
34. Kierunek Wiedza o teatrze, spec. performatyka przedstawień, II stopień
35. Studia Polskie – język, kultura, społeczeństwo