Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia doktoranckie

Web Content Display Web Content Display

Studia doktoranckie

Komunikaty

Aplikacje do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy do aplikowania do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ do programu interdyscyplinarnego. Prowadzony w Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci projekt CHAPTER (Challenging Populist Truth-Making in Europe: The Role of Museums in a Digital ‘Post-Truth’ European Society) sfinansuje jedno miejsce doktoranckie (2020-2024). Ciekawa praca w międzynarodowym zespole i stypendium dla zainteresowanych muzeami i kulturą cyfrową!

Pełna informacja: https://human.phd.uj.edu.pl/stypendium-do-interdyscyplinarnego-programu-doktorskiego-w-grancie-dr-hab.-romy-sendyki-prof.-uj

Zob. też. http://www.carmah.berlin/chapter/

Termin  składania podań: 31.07.2020-07.08.2020.

Kontakt: roma.sendyka@uj.edu.pl

​Doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020.

W związku z zakończeniem zajęć w roku akademickim 2019/2020, bardzo proszę zgłosić się do Dziekanatu WPL UJ (pok.48) w celu podpisania rozliczenia zajęć dydaktycznych.
Karta rozliczenia zająć zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Wydziału Polonistyki z systemu USOS. W terminie do 6 lipca 2020 r.

Warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że wnioski* doktorantów, którzy chcieliby w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 poprowadzić na Wydziale Polonistyki UJ 30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych można nadsyłać  do 31 maja 2020 r. na adres e-mail: ilona.waksmundzka@uj.edu.pl

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Wykład Prof. Ryszarda Nycza

Plakat >>

Zapisy na zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Do dnia 14.02 2020, na zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych mogą zapisać się studenci III stopnia na UJ. Zainteresowani Doktoranci mają możliwość rejestracji na konkretne kursy zdalnie (mailem) przez Sekretariat Szkoły Doktorskiej.

Wnioski

Uprzejmie informujemy, że do 31 GRUDNIA 2019 r. 
przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48) 
wnioski* doktorantów, którzy chcieliby 
w II semestrze roku akademickim 2019/2020 poprowadzić 
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych 

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Konkurs dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w tym roku dodatkowy termin składania wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
Drugi nabór odbędzie się od 1 do 31 grudnia 2019 r. 
Z komunikatem w tej sprawie można zapoznać się na stronie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów >>
lub na stronie MNiSZW >>
 

Doktoranci prowadzący zajęcia w roku akademickim 2019/2020

W związku z rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2019/2020, bardzo proszę zgłosić się do Dziekanatu WPL (pok. 48) w celu podpisania przydziału zajęć dydaktycznych.
 
Karta przydziału zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Dziekanatu Wydziału Polonistyki z systemu USOS.    
      
Termin: 15. 11. 2019 r.                                         

Doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019.

W związku z zakończeniem zajęć w roku akademickim 2018/2019, bardzo proszę zgłosić się do Dziekanatu WPL (pok.48) w celu podpisania rozliczenia zajęć dydaktycznych. Karta rozliczenia zająć zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Wydziału Polonistyki z systemu USOS.  W terminie do 5 lipca.2019 r.

Wnioski o poprowadzenie warsztatów

Uprzejmie informujemy, że do 31 maja 2019 r.
przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48)
wnioski* doktorantów, którzy chcieliby
w i semestrze roku akademickiego 2019/2020 poprowadzić
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

 

30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że do 31 grudnia 2018 r.
Przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48)
wnioski* doktorantów, którzy chcieliby
w II semestrze roku akademickim 2018/2019 poprowadzić
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Przydział zajęć dydaktycznych

Doktorantów,
którzy prowadzą zajęcia w roku akademickim 2018/2019, proszę o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Polonistyki UJ ( pok. 48.) do dnia 10 grudnia br. w celu podpisania przydziału zajęć dydaktycznych.

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Od 20 lipca 2018 roku od godz. 15.00  do 10 września 2018 roku do godz. 15.00  trwa  składanie drogą elektroniczną wniosków  do Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme - interdyscyplinarnego, 2-letniego programu kształcenia w języku angielskim, skierowanego do wszystkich doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Obejmuje on wsparcie finansowe uczestników w postaci stypendium i dofinansowania wyjazdów naukowych.
 
Informacje o samych studiach, kursach, harmonogramie i procedurach naboru dostępne są na  internetowej stronie Jagiellonian Interdisciplinary PHD Programme:
http://www.phdp.uj.edu.pl. ; http://www.phdp.uj.edu.pl/procedura-naboru

Wnioski doktorantów

Uprzejmie informujemy, że do 30 maja  2018 r. Przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48) 
Wnioski* doktorantów, którzy chcieliby w I semestrze roku akademickim 2018/2019 poprowadzić 
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Monografie

Do 11 kwietnia 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

  • wysoki poziom naukowy,
  • odkrywczość założeń i waga wyników,
  • oryginalność ujęcia,
  • integralność tematyki i formy,
  • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 

Strona konkursu >>

Konkurs na stanowisko asystenta-stypendysty w grancie NPRH

Rozliczenie zajęć dydaktycznych >>

Weryfikacja i uzupełnienie sylabusów przedmiotowych

Program studiów

       Program - dot. uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających studia

       od roku akademickiego 2012/2013. pdf

Pomoc materialna

      Pomoc materialna dla doktorantów 

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

 wnioskiformularz;  kryteria,

Wnioski o stypendium doktoranckie

Kryteria 2019 / 2020

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,   formularz

Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Kryteria 2019 / 2020

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,  formularz

Informacje

Akademiki

 

Komunikaty

KONKURS IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Przypominamy o konieczności dołączania stosownej dokumentacji (zwłaszcza opinii promotora) do wniosków wyjazdowych przedkładanych do podpisu pani Dziekan

STRONA TYTUŁOWA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ   

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału. Wśród dokumentów złożonych przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zwrot książek, które pozostanie w aktach studenta. Osoby, które zrezygnują za studiów lub zostaną skreślone z listy studentów, nie otrzymają dokumentów, jeśli nie przedstawią stosownego zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek do Biblioteki.