Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Komunikaty

Harmonogram letni 2020/2021 sem. II

Moduł mistrzowski - prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

Wykład 23 kwietnia 2021, godz. 17
 „Nazwy własne jako przedmiot badań językoznawczych – teoria i praktyka”

Seminarium 24 kwietnia 2021, godz. 10
„Onomastyczna analiza dyskursu: badanie komunikacyjnych i społecznych funkcji nazw własnych w wystąpieniach tekstowych”
Lektury (do seminarium):
Rutkowski M. (2017). Tendencje we współczesnym nazewnictwie polskim, w: Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości, red. K. Kłosińska, R. Zimny, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 234-245.

Rutkowski M., Skowronek K. (2020). Onomastyczna analiza dyskursu. Zarys problematyki. W: Ze studiów nad nazwami własnymi. Terminologia – teoria i metodologia badań – zagadnienia nazwotwórstwa, red. A. Swiec, I. Domaciuk-Czarny, M. Kojder, Lublin: UMCS, s. 165-178.

Rekrutacja za pośrednictwem platformy USOSweb zostanie uruchomiona dnia 2. kwietnia o godzinie 10:00

__________________________________________________________________________________________

Lektury do modułu:

Rutkowski M. (2017). Tendencje we współczesnym nazewnictwie polskim, w: Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości, red. K. Kłosińska, R. Zimny, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 234-245.

Rutkowski M. (2019). Dyskursywne kreacje światów w nazwach własnych, w: Słowo - Historia, historie w słowach, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin: UMCS, s. 179-190

 

Warsztaty doktorantów I semestr

Uprzejmie informujemy, że wnioski* doktorantów, którzy chcieliby w I semestrze roku akademickiego 2021/2022 poprowadzić na Wydziale Polonistyki UJ 30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych
można nadsyłać  do 31 maja 2021 r. na adres e-mail: ilona.waksmundzka@uj.edu.pl

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

 

  1. Uchwała senatu_nr_14_2021
  2. 2021_02_24 Aktualizacja procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ
Zaproszenie na konferencję w setną rocznicę śmierci Tadeusza Rittnera (1921-2021)

First Annual Research Symposium of the Jagiellonian University Doctoral School in the Huanities

Uprzejmie informujemy,

że wnioski* doktorantów, którzy chcieliby w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 poprowadzić na Wydziale Polonistyki UJ  30-godzinne warsztaty
dla studentów studiów stacjonarnych można nadsyłać  do 31 Grudnia 2020 R.

na adres e-mail: ilona.waksmundzka@uj.edu.pl

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Moduł mistrzowski - dr hab. Dorota Sajewska (Universität Zürich)


Wykład - 22 stycznia 2021, g. 17.00 
Ku performatywnej teorii sprawczości  
Lektura: Claude Levi-Strauss, "Skuteczność symboliczna", w: tegoż, Antropologia strukturalna, przeł. Krzysztof Pomian, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009. 
 
Seminarium - 23 stycznia 2021, g. 10.00 
Czas ciała 
Lektury: Maya Deren, Essential Deren, red. Bruce R. McPherson, Documenttext, New York, 2005 (wybór). 
Maya Deren, Taniec Nieba i Ziemi. Bogowie haitańskiego wudu, przeł. Małgorzata Wiśniewska, Zbigniew Zagajewski, Wydawnictwo A, Kraków 2000 (wybór). 
Film Ritual in Transfigured Time (1946) https://vimeo.com/131342132 

 

Aplikacje do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy do aplikowania do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ do programu interdyscyplinarnego. Prowadzony w Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci projekt CHAPTER (Challenging Populist Truth-Making in Europe: The Role of Museums in a Digital ‘Post-Truth’ European Society) sfinansuje jedno miejsce doktoranckie (2020-2024). Ciekawa praca w międzynarodowym zespole i stypendium dla zainteresowanych muzeami i kulturą cyfrową!

Pełna informacja: https://human.phd.uj.edu.pl/stypendium-do-interdyscyplinarnego-programu-doktorskiego-w-grancie-dr-hab.-romy-sendyki-prof.-uj

Zob. też. http://www.carmah.berlin/chapter/

Termin  składania podań: 31.07.2020-07.08.2020.

Kontakt: roma.sendyka@uj.edu.pl

​Doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020.

W związku z zakończeniem zajęć w roku akademickim 2019/2020, bardzo proszę zgłosić się do Dziekanatu WPL UJ (pok.48) w celu podpisania rozliczenia zajęć dydaktycznych.
Karta rozliczenia zająć zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Wydziału Polonistyki z systemu USOS. W terminie do 6 lipca 2020 r.

Warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że wnioski* doktorantów, którzy chcieliby w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 poprowadzić na Wydziale Polonistyki UJ 30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych można nadsyłać  do 31 maja 2020 r. na adres e-mail: ilona.waksmundzka@uj.edu.pl

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Wykład Prof. Ryszarda Nycza

Plakat >>

Zapisy na zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Do dnia 14.02 2020, na zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych mogą zapisać się studenci III stopnia na UJ. Zainteresowani Doktoranci mają możliwość rejestracji na konkretne kursy zdalnie (mailem) przez Sekretariat Szkoły Doktorskiej.

Wnioski

Uprzejmie informujemy, że do 31 GRUDNIA 2019 r. 
przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48) 
wnioski* doktorantów, którzy chcieliby 
w II semestrze roku akademickim 2019/2020 poprowadzić 
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych 

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Konkurs dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w tym roku dodatkowy termin składania wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
Drugi nabór odbędzie się od 1 do 31 grudnia 2019 r. 
Z komunikatem w tej sprawie można zapoznać się na stronie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów >>
lub na stronie MNiSZW >>
 

Doktoranci prowadzący zajęcia w roku akademickim 2019/2020

W związku z rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2019/2020, bardzo proszę zgłosić się do Dziekanatu WPL (pok. 48) w celu podpisania przydziału zajęć dydaktycznych.
 
Karta przydziału zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Dziekanatu Wydziału Polonistyki z systemu USOS.    
      
Termin: 15. 11. 2019 r.                                         

Doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019.

W związku z zakończeniem zajęć w roku akademickim 2018/2019, bardzo proszę zgłosić się do Dziekanatu WPL (pok.48) w celu podpisania rozliczenia zajęć dydaktycznych. Karta rozliczenia zająć zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Wydziału Polonistyki z systemu USOS.  W terminie do 5 lipca.2019 r.

Wnioski o poprowadzenie warsztatów

Uprzejmie informujemy, że do 31 maja 2019 r.
przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48)
wnioski* doktorantów, którzy chcieliby
w i semestrze roku akademickiego 2019/2020 poprowadzić
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

 

30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że do 31 grudnia 2018 r.
Przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48)
wnioski* doktorantów, którzy chcieliby
w II semestrze roku akademickim 2018/2019 poprowadzić
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Przydział zajęć dydaktycznych

Doktorantów,
którzy prowadzą zajęcia w roku akademickim 2018/2019, proszę o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Polonistyki UJ ( pok. 48.) do dnia 10 grudnia br. w celu podpisania przydziału zajęć dydaktycznych.

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Od 20 lipca 2018 roku od godz. 15.00  do 10 września 2018 roku do godz. 15.00  trwa  składanie drogą elektroniczną wniosków  do Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme - interdyscyplinarnego, 2-letniego programu kształcenia w języku angielskim, skierowanego do wszystkich doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Obejmuje on wsparcie finansowe uczestników w postaci stypendium i dofinansowania wyjazdów naukowych.
 
Informacje o samych studiach, kursach, harmonogramie i procedurach naboru dostępne są na  internetowej stronie Jagiellonian Interdisciplinary PHD Programme:
http://www.phdp.uj.edu.pl. ; http://www.phdp.uj.edu.pl/procedura-naboru

Wnioski doktorantów

Uprzejmie informujemy, że do 30 maja  2018 r. Przyjmowane będą w dziekanacie (p. 48) 
Wnioski* doktorantów, którzy chcieliby w I semestrze roku akademickim 2018/2019 poprowadzić 
30-godzinne warsztaty dla studentów studiów stacjonarnych

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Monografie

Do 11 kwietnia 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

  • wysoki poziom naukowy,
  • odkrywczość założeń i waga wyników,
  • oryginalność ujęcia,
  • integralność tematyki i formy,
  • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 

Strona konkursu >>

Konkurs na stanowisko asystenta-stypendysty w grancie NPRH

Rozliczenie zajęć dydaktycznych >>

Weryfikacja i uzupełnienie sylabusów przedmiotowych

Program studiów

       Program - dot. uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających studia

       od roku akademickiego 2012/2013. pdf

Pomoc materialna

      Pomoc materialna dla doktorantów 

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

 wnioskiformularz;  kryteria,

Wnioski o stypendium doktoranckie

Kryteria 2019 / 2020

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,   formularz

Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Kryteria 2019 / 2020

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,  formularz

Informacje

Akademiki

 

Komunikaty

KONKURS IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Przypominamy o konieczności dołączania stosownej dokumentacji (zwłaszcza opinii promotora) do wniosków wyjazdowych przedkładanych do podpisu pani Dziekan

STRONA TYTUŁOWA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ   

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału. Wśród dokumentów złożonych przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zwrot książek, które pozostanie w aktach studenta. Osoby, które zrezygnują za studiów lub zostaną skreślone z listy studentów, nie otrzymają dokumentów, jeśli nie przedstawią stosownego zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek do Biblioteki.