Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Doktoranci prowadzący zajęcia w roku akademickim 2023/2024

W związku z rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2023/2024, prosimy o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Polonistyki (pok. 48) w celu podpisania przydziału zajęć dydaktycznych.

Karta przydziału zostanie wygenerowana automatycznie przez pracownika Dziekanatu Wydziału Polonistyki z systemu USOS.
      
Termin: 20.11.2023 r.                                         

 

Wsparcie dla doktorantów w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości ID.UJ Research Support Module

Regulamin >>

Stypendium do Interdyscyplinarnego i Międzydziedzinowego Programu Doktorskiego w ramach grantu dr hab. Mateusza Borowskiego, prof. UJ

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (dalej: SDNH) ogłasza konkurs dla wniosków w Interdyscyplinarnym i Międzydziedzinowym Programie Doktorskim w ramach projektu Po kryzysie klimatycznym. Nieskalowalne strategie przetrwania w fabulacjach spekulatywnych ostatnich dwóch dekad finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 22, kierownik: dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ).

więcej >>

 

Harmonogram letni 2020/2021 sem. II

Wnioski o stypendium doktoranckie

 Kryteria 2020/2021

Moduł mistrzowski – Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi

Muzeum w Łodi piętro II

 

 

 

 

 

 

Wykład 28 maja, godz. 17:00 „Muzeum i obraz. Realna utopia awangardy” 

Seminarium 29maja, godz. 10:00 „Muzeum i obraz. Realna utopia awangardy” 

Rekrutacja za pośrednictwem platformy USOSweb zostanie uruchomiona dnia 19 maja o godzinie 10:00 

Lektury: 

ASPEKTY RZECZYWISTOŚCI  

Moduł odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM, poniżej znajdą Państwo link umożliwiający dołączenie do spotkania: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/5950761323?pwd=M0QyVXFhQi9CZEFTck53bm9GdjhlUT09 

Meeting ID: 595 076 1323 

Passcode: rFX81i "

Moduł mistrzowski – prof. Ewa Płonowska-Ziarek

Wykład 7 maja 2021, godz. 17:00
„Rządy ludzkie czy algorytmiczne ? O automatyzacji władzy sądzenia”
Seminarium 8 maja 2021, godz. 15:00
„Rządy ludzkie czy algorytmiczne ? O automatyzacji władzy sądzenia”

Rekrutacja za pośrednictwem platformy USOSweb zostanie uruchomiona dnia 30. kwietnia o godzinie 10:00
 
Lektury:

„Utrata świata w wieku digitalizacji: Arendt, dane a narracja
Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)
Triple Pandemics: COVID-19, Anti-Black Violence, and Digital Capitalism

Moduł mistrzowski - prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

Wykład 23 kwietnia 2021, godz. 17
 „Nazwy własne jako przedmiot badań językoznawczych – teoria i praktyka”

Seminarium 24 kwietnia 2021, godz. 10
„Onomastyczna analiza dyskursu: badanie komunikacyjnych i społecznych funkcji nazw własnych w wystąpieniach tekstowych”
Lektury (do seminarium):
Rutkowski M. (2017). Tendencje we współczesnym nazewnictwie polskim, w: Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości, red. K. Kłosińska, R. Zimny, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 234-245.

Rutkowski M., Skowronek K. (2020). Onomastyczna analiza dyskursu. Zarys problematyki. W: Ze studiów nad nazwami własnymi. Terminologia – teoria i metodologia badań – zagadnienia nazwotwórstwa, red. A. Swiec, I. Domaciuk-Czarny, M. Kojder, Lublin: UMCS, s. 165-178.

Rekrutacja za pośrednictwem platformy USOSweb zostanie uruchomiona dnia 2. kwietnia o godzinie 10:00

__________________________________________________________________________________________

Lektury do modułu:

Rutkowski M. (2017). Tendencje we współczesnym nazewnictwie polskim, w: Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości, red. K. Kłosińska, R. Zimny, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 234-245.

Rutkowski M. (2019). Dyskursywne kreacje światów w nazwach własnych, w: Słowo - Historia, historie w słowach, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin: UMCS, s. 179-190

  1. Uchwała senatu_nr_14_2021
  2. 2021_02_24 Aktualizacja procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ
Zaproszenie na konferencję w setną rocznicę śmierci Tadeusza Rittnera (1921-2021)

First Annual Research Symposium of the Jagiellonian University Doctoral School in the Huanities

Uprzejmie informujemy,

że wnioski* doktorantów, którzy chcieliby w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 poprowadzić na Wydziale Polonistyki UJ  30-godzinne warsztaty
dla studentów studiów stacjonarnych można nadsyłać  do 31 Grudnia 2020 R.

na adres e-mail: ilona.waksmundzka@uj.edu.pl

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Moduł mistrzowski - dr hab. Dorota Sajewska (Universität Zürich)

Wykład - 22 stycznia 2021, g. 17.00 
Ku performatywnej teorii sprawczości  
Lektura: Claude Levi-Strauss, "Skuteczność symboliczna", w: tegoż, Antropologia strukturalna, przeł. Krzysztof Pomian, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009. 
 
Seminarium - 23 stycznia 2021, g. 10.00 
Czas ciała 
Lektury: Maya Deren, Essential Deren, red. Bruce R. McPherson, Documenttext, New York, 2005 (wybór). 
Maya Deren, Taniec Nieba i Ziemi. Bogowie haitańskiego wudu, przeł. Małgorzata Wiśniewska, Zbigniew Zagajewski, Wydawnictwo A, Kraków 2000 (wybór). 
Film Ritual in Transfigured Time (1946) https://vimeo.com/131342132

Aplikacje do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy do aplikowania do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ do programu interdyscyplinarnego. Prowadzony w Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci projekt CHAPTER (Challenging Populist Truth-Making in Europe: The Role of Museums in a Digital ‘Post-Truth’ European Society) sfinansuje jedno miejsce doktoranckie (2020-2024). Ciekawa praca w międzynarodowym zespole i stypendium dla zainteresowanych muzeami i kulturą cyfrową!

Pełna informacja: https://human.phd.uj.edu.pl/stypendium-do-interdyscyplinarnego-programu-doktorskiego-w-grancie-dr-hab.-romy-sendyki-prof.-uj

Zob. też. http://www.carmah.berlin/chapter/

Termin  składania podań: 31.07.2020-07.08.2020.

Kontakt: roma.sendyka@uj.edu.pl

Wykład Prof. Ryszarda Nycza

Plakat >>

Zapisy na zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Do dnia 14.02 2020, na zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych mogą zapisać się studenci III stopnia na UJ. Zainteresowani Doktoranci mają możliwość rejestracji na konkretne kursy zdalnie (mailem) przez Sekretariat Szkoły Doktorskiej.

Konkurs dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w tym roku dodatkowy termin składania wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
Drugi nabór odbędzie się od 1 do 31 grudnia 2019 r. 
Z komunikatem w tej sprawie można zapoznać się na stronie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów >>
lub na stronie MNiSZW >>

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Od 20 lipca 2018 roku od godz. 15.00  do 10 września 2018 roku do godz. 15.00  trwa  składanie drogą elektroniczną wniosków  do Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme - interdyscyplinarnego, 2-letniego programu kształcenia w języku angielskim, skierowanego do wszystkich doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Obejmuje on wsparcie finansowe uczestników w postaci stypendium i dofinansowania wyjazdów naukowych.
 
Informacje o samych studiach, kursach, harmonogramie i procedurach naboru dostępne są na  internetowej stronie Jagiellonian Interdisciplinary PHD Programme:
http://www.phdp.uj.edu.pl. ; http://www.phdp.uj.edu.pl/procedura-naboru

Program studiów

       Program - dot. uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających studia

       od roku akademickiego 2012/2013. pdf

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla doktorantów 

Stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

 wnioskiformularz;  kryteria,

Wnioski o stypendium doktoranckie

Kryteria 2019 / 2020

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,   formularz

 

Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Kryteria 2019 / 2020

Kryteria 2018 / 2019

regulamin,  formularz

Informacje

Akademiki

Komunikaty

KONKURS IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Przypominamy o konieczności dołączania stosownej dokumentacji (zwłaszcza opinii promotora) do wniosków wyjazdowych przedkładanych do podpisu pani Dziekan

STRONA TYTUŁOWA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ   

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału. Wśród dokumentów złożonych przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zwrot książek, które pozostanie w aktach studenta. Osoby, które zrezygnują za studiów lub zostaną skreślone z listy studentów, nie otrzymają dokumentów, jeśli nie przedstawią stosownego zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek do Biblioteki.