Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Harmonogram i programy studiów

Web Content Display Web Content Display

Programy studiów obowiązujące od roku 2022/2023

 1. Kierunek Studia polskie dla cudzoziemców, I stopień
 2. Kierunek Twórcze pisanie, II stopień

 3. Blok pedagogiczny I i II stopień

 4. Kierunek Edytorstwo, I stopień
 5.  Kierunek Edytorstwo, II stopień
 6.  Kierunek Polonistyka Antropologiczno-kulturowa, I stopnień
 7.  Kierunek  Polonistyka Antropologiczno-kulturowa, II stopień
 8.  Kierunek Filologia polska nauczycielska, I stopień
 9.  Kierunek Filologia polska nauczycielska, II stopień
 10.  Kierunek Język polski w komunikacji społecznej, I stopień
 11. Kierunek Język polskiw komunikacji społecznej, II stopień
 12.  Kierunek Kulturoznawstwo -teksty kultury, I stopień
 13.  Kierunek Kulturoznawstwo- teksty kultury, II stopień
 14.  Kierunek Polonistyka-komparatystyka, I stopień
 15.  Kierunek Polonistyka - komparatystyka, II stopień
 16.  Kierunek Wiedza o teatrze, I stopień
 17.  Kierunek Teatrologia, II stopień
 18.  Kierunek Performatyka, II stopień
 19.  Kierunek Krytyka literacka, II stopień
 20.  Kierunek Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, II stopień
 21.  Kierunek Comparative Heritage Studies, II stopień
 22.  Kierunek Logopedia, II stopień
 23.  Kierunek Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, II stopień
 24.  Kierunek Studia polskie-język,kultura,społeczeństwo, I stopień