Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia stacjonarne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty uczenia się

 1. EU edytorstwo I
 2. EU edytorstwo II
 3. EU przekładoznawstwo
 4. Filologia polska nauczycielska I stopień
 5. Filologia polska nauczycielska II stopień
 6. Język polski w komunikacji społecznej I stopień
 7. Język polski w komunikacji społecznej II stopień
 8. Krytyka literacka
 9. Kulturoznawstwo I
 10. Kulturoznawstwo II
 11. Logopedia
 12. Nauczanie języka polskiego
 13. Performatyka
 14. Komparatystyka I
 15. Komparatystyka II
 16. Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo
 17. Teatrologia
 18. Wiedza o teatrze
 19. Twórcze pisanie
 20. Studia polskie dla cudzoziemców
 21. EU_Polonistyka antropologiczno-kulturowa 1 
 22. EU_Polonistyka antropologiczno-kulturowa 2