Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia stacjonarne

Web Content Display Web Content Display

Harmonogramy
Harmonogram Studiów 2023/2024

Programy studiów obowiązujące od roku 2023/2024

Pełne programy studiów, obowiązujące wszystkich rozpoczynających studia w cyklu 2023/2024, zgodne z uchwałą Senatu UJ nr 45/V/2023 z dnia 31 maja 2023 w sprawie ustalenia i zmiany programów studiów znajdują się w Aplikacji Sylabus UJ.

   

    Kierunek Studia polskie dla cudzoziemców, I stopień
    Kierunek Twórcze pisanie, II stopień
    Blok pedagogiczny I i II stopień
    Kierunek Edytorstwo, I stopień
     Kierunek Edytorstwo, II stopień
     Kierunek Polonistyka Antropologiczno-kulturowa, I stopnień
     Kierunek  Polonistyka Antropologiczno-kulturowa, II stopień
     Kierunek Filologia polska nauczycielska, I stopień
     Kierunek Filologia polska nauczycielska, II stopień
     Kierunek Język polski w komunikacji społecznej, I stopień
     Kierunek Język polski w komunikacji społecznej, II stopień
     Kierunek Kulturoznawstwo -teksty kultury, I stopień
     Kierunek Kulturoznawstwo- teksty kultury, II stopień
     Kierunek Polonistyka-komparatystyka, I stopień
     Kierunek Polonistyka - komparatystyka, II stopień
     Kierunek Wiedza o teatrze, I stopień
     Kierunek Teatrologia, II stopień
     Kierunek Performatyka, II stopień
     Kierunek Krytyka literacka, II stopień
     Kierunek Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, II stopień
     Kierunek Comparative Heritage Studies, II stopień
     Kierunek Logopedia, II stopień
     Kierunek Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, II stopień
     Kierunek Studia polskie-język, kultura, społeczeństwo, I stopień