O czasopiśmie

„Terminus" jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.

Każdy zeszyt „Terminusa" składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

Redakcja i rada redakcyjna

Redaktor naczelny: dr hab. Grażyna Urban-Godziek (grazyna.urban-godziek@uj.edu.pl)

Sekretarz redakcji: dr Wojciech Ryczek (wojtek.ryczek@interia.pl)

dr Michał Czerenkiewicz (michal.czerenkiewicz@uj.edu.pl)

dr Lidia Grzybowska (lidia.grzybowska@uj.edu.pl) 

dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba, prof. UJ (justyna.kilianczyk-zieba@uj.edu.pl)

dr Magdalena Komorowska (magdalena.1.komorowska@uj.edu.pl)

dr Magdalena Ryszka-Kurczab (magdaryszka@wp.pl)

 

 e-mail:grazyna.urban-godziek@uj.edu.pl

ul. Gołebia 16, 30-007 Kraków; tel.: (12) 663 14 20

Rada redakcyjna:

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof., Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Andrzej Borowski, prof. em., Uniwersytet Jagielloński

Giovanna Brogi, Università degli studi di Milano, Włochy

dr Francesco Cabras, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

doc. dr Mintautas Čiurinskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, Lietuva

dr hab. Grzegorz Franczak, Università degli studi di Milano, Italia

prof. dr David A. Frick, University of California, Berkeley, USA

dr hab. Radosław Grześkowiak, prof., Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Roman Krzywy, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof., Uniwersytet Jagielloński

dr Emiliano Ranocchi, Università degli studi di Udine, Italia

Jörg Schulte - Universität zu Köln, Niemcy

Aline Smeesters, Université Catholique de Louvain, Belgia

prof. dr hab. Piotr Urbański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informacje dla Autorów

Co roku publikowane są dwa zeszyty tematyczne i dwa zeszyty zawierające artykuły o różnej tematyce (miscellanea).

Prosimy o nadsyłanie tekstów opartych na instrukcji zamieszczonej niżej. Teksty powinny odpowiadać profilowi czasopisma. Rozprawy, artykuły recenzyjne oraz edycje i przekłady powinny mieć od pół do jednego arkusza wydawniczego (20 000–40 000 znaków ze spacjami). Omówienia nowych publikacji nie powinny mieć więcej niż 3 000 znaków. Nadsyłane teksty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Prosimy, aby Autorzy dołączali do swoich tekstów streszczenia w języku polskim z ewentualnym tłumaczeniem na język angielski (artykuły bez streszczeń nie będą przyjmowane). Streszczenie powinno być napisane zgodnie z zamieszczoną niżej instrukcją. Przyjmujemy wyłącznie artykuły zaopatrzone w streszczenie oraz biogram Autorki/Autora.

Prosimy o nadsyłanie tekstów w formacie Word 6.0 lub RTF.

Procedury

Nadesłane teksty są ocenianie przez członków redakcji. Jeśli redakcja decyduje się na przyjęcie tekstu, jest on przekazywany do podwójnie anonimowej recenzji (formularz znajduje się poniżej). Po otrzymaniu wypełnionego przez recenzenta formularza, przesyłamy go Autorowi/Autorce tekstu wraz z informacją o tym, czy i kiedy ukaże się jego (jej) artykuł.

Autorzy otrzymują swój artykuł w formie pdf-u i po ukazaniu się drukiem w formie papierowej.

Formularze