Jubileusz 90 lecia urodzin prof. dr hab. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej

Jubileuszowa uroczystość zgromadziła 26 stycznia w Librarii Collegium Maius UJ liczne grono przyjaciół, współpracowników i rodzinę wybitnej badaczki literatury Młodej Polski, a także przedstawicieli władz UJ na czele z rektorem prof. Wojciechem Nowakiem, któremu towarzyszyli prorektorzy – prof. Andrzej Mania i prof. Jacek Popiel.

Spotkanie stanowiło okazję do przypomnienia wspaniałego życiorysu i osiągnięć naukowych Profesor. Dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Renata Przybylska zaznaczyła, że Jubilatka jest mistrzynią dla wielu pokoleń polonistów i wielką chlubą naszego uniwersytetu. „Znamy Panią jako wybitnego badacza, historyka literatury, krytyka literackiego, edytora, organizatora nauki, a przede wszystkim jako wspaniałego człowieka, którego osobowość i nieprzeciętny intelekt odcisnęły ogromne i pozytywne piętno na życiorysie naukowym wielu osób. W dorobku Profesor ujmuje to, że jest to twórczość wypływająca z bezinteresownej miłości do literatury, miłości która mówi, że literatura jest wartością autonomiczną, istniejącą po to, aby ująć i zinterpretować kondycję ludzką, los każdego z nas. Profesor jest także prekursorką nurtu feministycznego. Jako jedna z pierwszych osób zaczęła dostrzegać specyfikę spojrzenia na świat i jego interpretacji dokonywanych oczami kobiety" – mówiła prof. Przybylska.

Przeczytała także fragment listu gratulacyjnego nadesłanego przez prof. Wojciecha Gutowskiego, który życzył Jubilatce: „ Niech z poczuciem radości spełnienia łączy się przekonanie, że Pani dzieło pozostanie na zawsze żywym świadectwem tego, co najlepsze i autentyczne w polonistyce dwóch ostatnich stuleci".

Prof. Marian Stala przypomniał, że jubileusz spotyka się z 50. rocznicą wydania pierwszej autorskiej książki prof. Podrazy-Kwiatkowskiej i 150. rocznicą urodzin bohatera owej książki -  Wacława Rolicza-Liedera. „Od tej książki rozpoczyna się droga, która doprowadziła jej autorkę nie tylko do oficjalnych uniwersyteckich zaszczytów, ale także do nieoficjalnego i powszechnie używanego stanowiska najwybitniejszego z żyjących znawców młodopolskiej literatury" – dodał.

Rektor prof. Wojciech Nowak w imieniu władz  UJ wręczył Jubilatce prezenty, a uroczystość zakończyła się w Stubie Communis, gdzie zebrani wznieśli toast za Profesor i składali jej serdeczne życzenia.

( żródło Zespół Portalu UJ)